13.10.2017

Verkosto-osaaminen ja toisilta oppiminen kansainvälisyyden ytimessä

Verkkouutinen 13.10.2017

Kv-päivien paneelikeskustelu
Paneelikeskustelussa vasemmalta oikealle: Liisa Pohjolainen, Helsingin kaupunki, Jorma Kauppinen, Opetushallitus, Samu Seitsalo, Opetushallitus, Matias Salo, Kulosaaren yhteiskoulu, Niina Halonen-Malliarakis, Laajasalon peruskoulu.
Yleissivistävän koulutuksen IX kansainvälisyyspäiville 9.–10.10. Finlandia-talolle kokoontui yli 330 osallistujaa. Tilaisuuden tärkeänä antina oli, että se toi yhteen niin kokeneita kuin uusia kansainvälisyydestä kiinnostuneita rehtoreita ja opettajia verkostoitumaan ja oppimaan toisiltaan.

Kansainvälisyyspäivien työpajoissa saatiin runsaasti ideoita myös uusien työkalujen käyttöön sekä vertaistukea niiden hallintaan. Yhtenä esimerkkinä on eTwinning-työpaja, jossa näytettiin kuinka maksuttoman ja turvallisen verkkotyökalun avulla voi tehdä projekteja yhdessä eurooppalaisten opettajien ja oppilaiden kanssa.

Suomalainen arvomaailma vahvuutena maailmalla

Keynote-puhujaksi kutsuttu toimittaja Saska Saarikoski pohti, miksi suomalaislapset pärjäävät niin hyvin amerikkalaiskoulussa. Saarikoski totesi omien kokemusten pohjalta, että sekä Suomessa että Yhdysvalloissa koulutusta arvostetaan, mutta erot löytyvät ennemminkin maiden työ- ja perhekulttuureista. Saarikosken mielestä amerikkalaiset ajattelevat koulua oppimisen, testaamisen ja kilpailun kautta.

– Suomessa koulutusta ja opettajia arvostetaan. Se johtuu suomalaisesta arvomaailmasta, jota hallitsee kolme kovaa T:tä: työnteko, tasa-arvo ja tiedon arvostus. Suomessa vanhemmat välittävät lapsilleen myönteisen asenteen oppimiseen, Saarikoski sanoi.

Opettajat tarvitsevat lisää verkosto-osaamista

Helsingin yliopiston professori Jari Lavonen kannusti opettajia hankkimaan verkosto-osaamista ja kansainvälisiä kokemuksia. Lavosen mielestä liian harva opettaja hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Suomessa opettajien ja opettajaopiskelijoiden liikkuvuus on vähäistä.

–Opettajan työssä, verkostoissa ja tapaamisissa opittu informaali tieto on tuotava uutena tärkeänä alueena opettajan osaamisen kehittymiseen. Uuden tutkimuksen valossa meillä tulisi olla mahdollisuuksia oppia vertaisilta, ei pelkästään kotimaassa, vaan myös ulkomailla, Lavonen sanoi.

Avainasemassa tulevaisuuden opettajuudessa on Lavosen mukaan verkostoituminen, tutkimussaaminen, opetussuunnitelmaosaaminen, oman osaamisen kehittäminen ja taito innovoida yhdessä sekä monta muuta tekijää. Katso Lavosen esitys Helsinki-Kanavalla.

Oppilas lähtökohtana kv-osaamisessa

Miten kansainvälisyys kasvaa ja kasvattaa? -paneelikeskustelussa käsiteltiin sitä, miten kansainvälisyyttä voidaan edistää hektisessä koulumaailmassa.

–Kansainvälisyyttä voidaan oppia monella tavalla, ja tärkeintä on saada kaikki lapset ja nuoret mukaan. Kansainväliset mahdollisuudet kuuluvat kaikille. Yksi helppo tapa aloittaa on ottaa opetussuunnitelmien mukaiset globaalikasvatuksen keinot käyttöön, johtaja Jorma Kauppinen kannusti paneelikeskustelussa.

–Kansainvälistymisen mahdollisuuksia on runsaasti, ja ne pitää nähdä osana koulun strategiaa ja keskeisenä osana koulun kehittämistä sekä jatkokoulutusta. Esimerkiksi Erasmus+-ohjelman kautta rahoitus yleissivistävälle koulutukselle on kasvamassa eli mahdollisuuksia on tulossa lisää, ja meidän pitää ottaa vaan kiinni niistä, johtaja Samu Seitsalo rohkaisi.

Virka-apulaisrehtori Niina Halonen-Malliarakis muistutti lopuksi, että parhaat ideat siihen, miten toteuttaa kansainvälisyyttä saadaan lapsilta ja nuorilta. On tärkeää oppia heiltä, kun kv-osaamista otetaan haltuun.

Katso videohaastattelu, jossa Paula Luopio-Lemetyinen Lauttasaaren ala-asteen koululta kertoo, miksi koulussa kannattaa olla kv-toimintaa.

Päivän striimaukset löydät Helsinki-kanavalta.

Olli-Pekka Heinosen ajatuksia koulujen ja oppilaiden kansainvälisyydestä uutisessa Kansainvälisyyspäiviltä intoa koulujen kansainväliseen osaamiseen 9.10.2017

12-vuotias eTwinning esittelyssä

Kansainvälisyyspäivien yhteydessä juhlistettiin kaksitoistavuotiasta eTwinningiä. Työpajoissa esiteltiin, kuinka eTwinning toimii opsin toimeenpanon ja opettajien ammatillisen kehittymisen tukena sekä miten eTwinning-projekteissa toteutuvat projektioppiminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Työpajojen materiaalit löytyvät täältä. eTwinning-yhteisö vastaa professori Jari Lavosen mainitsemiin haasteisiin, sillä yhteisö tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia opettajien kansainväliseen verkostoitumiseen. Rekisteröidy sivulla www.etwinning.net

Yleissivistävän koulutuksen IX kansainvälisyyspäiville 9.–10.10. Finlandia-talolle kokoontui yli 330 osallistujaa. Tilaisuuden tärkeänä antina oli, että se toi yhteen niin kokeneita kuin uusia kansainvälisyydestä kiinnostuneita rehtoreita ja opettajia verkostoitumaan ja oppimaan toisiltaan.

 

FacebookTwitterYouTube