28.8.2017

Vientiteollisuuden koulutuksen kehittämiseen voimaa uudesta verkostosta

Verkkouutinen 28.8.2017

Opetushallitus on perustanut Vientiteollisuuden alojen ammatillisen koulutuksen verkostofoorumin nostamaan esiin keinoja, joilla teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden alojen osaamista ja koulutusta voidaan kehittää työelämälähtöisesti.

Verkostofoorumissa on mukana työtekijä- ja työnantajajärjestöjä, yrityksiä sekä seitsemän ammatillisen koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Järjestöistä mukana ovat Ammattiliitto Pro, Kemianteollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry, Metsäteollisuus ry, Paperiliitto ry, Puuliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto sekä Teknologiateollisuus ry. Opetushallitus koordinoi foorumin toimintaa.

– Aloite foorumin koolle kutsumisesta tuli vientialojen työnantajajärjestöiltä. Halusimme vastata tähän tarpeeseen ja mahdollistaa joustavan keskustelun työelämän ja koulutuksen järjestäjien välillä, Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen osaston johtaja Anni Miettunen kertoo.

Yhteistyöllä halutaan varmistaa, että vientiteollisuuden alojen ammatillinen koulutus vastaa työelämän nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja tukee vientiteollisuutta. Verkostofoorumin tehtävänä on omalta osaltaan tukea ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa ja seurata, miten reformi vaikuttaa vientiteollisuuden osaajien saatavuuteen. Verkosto tukee myös Osaamisen ennakointifoorumin työtä.

Foorumin toiminta vauhtiin syksyn aikana

Verkostofoorumi kokoontui ensimmäisen kerran keväällä 2017. Jäsenille tehdyn kyselyn perusteella tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat vientiteollisuus alojen vetovoiman lisääminen, positiivinen viestiminen alasta, hyvien käytäntöjen jakaminen sekä yhteistyön lisääminen työelämän ja koulutuksen järjestäjien välillä.

– Foorumin jäsenet haluavat edistää alansa vetovoiman lisäksi myös suomalaisen osaamisen kilpailukykyä. Verkoston avulla voimme yhteistyössä luoda hyvinvointia ja edistää osaltamme yhteiskunnan toimivuutta, Miettunen toteaa.

Verkostofoorumin jäsenet tapaavat seuraavan kerran syyskuussa. Ydinryhmä jatkaa syksyn aikana toiminnan ideointia ja hyödyntää eri asiantuntijoita tässä työssä. Syksyn aikana käynnistellään myös erilaisia digitaalisia verkostoja, joiden välityksellä kaikki kiinnostuneet voivat tuoda esiin ideoitaan vientiteollisuuden alojen ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Keskusteluun voi osallistua sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #amisvientifoorumi ja #osaajillevientiä.

Lisätietoja

Yli-insinööri Inga Sihvo, puh. 029 533 1560,
Yli-insinööri Tomi Ahokas, puh. 029 533 1559,

Opetushallitus on perustanut Vientiteollisuuden alojen ammatillisen koulutuksen verkostofoorumin nostamaan esiin keinoja, joilla teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden alojen osaamista ja koulutusta voidaan kehittää työelämälähtöisesti.

 

FacebookTwitterYouTube