19.3.2018

Viidelle perusopetuksen järjestäjälle toisen kotimaisen kielen kokeilulupa – toteuttamiseen tarkoitetut valtionavustukset myönnetty

Verkkouutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt toisen kotimaisen kielen kokeiluluvan Jämsän, Pieksämäen, Rovaniemen, Savonlinnan ja Ylöjärven kaupungeille. Kokeiluun osallistuvissa peruskouluissa voidaan opiskella ruotsin tilalla jotakin toista vierasta kieltä. Kaikkiaan kokeilulupaa haki hakuajan päättymiseen mennessä kuusi kuntaa, joista yksi peruutti hakemuksensa.

Savonlinnan kaupunki haki lupaa neljälle koululle, muut kunnat yhdelle. Ruotsinkielisiltä perusopetuksen järjestäjiltä ei tullut yhtään hakemusta.

OKM myönsi kokeiluluvat koulukohtaisesti. Luvassa on määritelty myös koulukohtainen oppilasmäärä, jolle voidaan enintään tarjota mahdollisuutta osallistua kokeiluun. Kielikokeiluun voi osallistua yhteensä 452 syksyllä 2018 kuudennen vuosiluokkansa aloittavaa oppilasta. Kokeiluun osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista.

Kaikki hakijat ja hakemukset täyttivät toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa annetussa laissa säädetyt luvan myöntämisen ehdot.

Opetushallitus on myöntänyt yhteensä 366 500 euroa toisen kotimaisen kielen kokeiluluvan saaneille kunnille kokeilun toteuttamiseen. Valtionavustuksella korvataan 95 prosenttia kokeilun koululle aiheuttamista kustannuksista.

Toisen kotimaisen kielen kokeilu on osa hallituksen Uusi peruskoulu -kärkihanketta. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa kielivalintoihin liittyvistä tekijöistä ja selvittää valinnaisuuden lisääntymisen vaikutusta kielitaidon laajentumiseen sekä osaamisen vahvistumiseen.

Kokeilussa on tarkoitus seurata vaikutuksia oppimistuloksiin, kielivalintoihin ja tarjontaan sekä vaikutusta oppilaiden perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Lue lisää

Toisen kotimaisen kielen kokeilusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt toisen kotimaisen kielen kokeiluluvan Jämsän, Pieksämäen, Rovaniemen, Savonlinnan ja Ylöjärven kaupungeille. Opetushallitus on myöntänyt yhteensä 366 500 euroa näille kunnille kokeilun toteuttamiseen yhteensä kahdeksassa koulussa.

 

FacebookTwitterYouTube