11.11.2014

Vuoden 2014 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Kajaaniin ja Pietarsaareen

Verkkouutinen 11.11.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät vuoden 2014 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot on saanut kaksi ammatillisen koulutuksen järjestäjää: Kainuun ammattiopisto Kajaanissa ja Optima samkommun Pietarsaaressa. Lisäksi kunniamaininnan sai Hyria koulutus Oy.

Vuoden 2014 teemana oli läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen. Laatupalkinnot jakoi kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Kouvolassa 11. marraskuuta.

- Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen on tärkeätä myös rakenteellisen kehittämisen kannalta. On tärkeätä, että meillä on koulutuksen järjestäjiä, joiden toiminta on tuloksellista ja vaikuttavaa sekä korkealaatuista. Toimintajärjestelmien ja laadunhallinnan kehittäminen kannattaa ja johtaa hyviin tuloksiin, totesi kansliapäällikkö Lehikoinen.

- Ammatillisessa koulutuksessa laatutyötä on tehty jo pitkään. Viime vuosina laadunhallintaa on kehitetty aktiivisesti toimivissa laatuverkostoissa, joissa on ollut mukana valtaosa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. On todella hienoa, että järjestäjät ovat aktiivisesti mukana kehittämistoiminnassa, hän iloitsi.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintojen tavoitteena on tukea ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä ja koulutusorganisaatioita perustehtäviin liittyvään jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen sekä löytää parhaita käytäntöjä myös muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi. Lisäksi laatupalkintojen avulla pyritään edistämään ammatillisen koulutuksen tunnettuutta, arvostusta ja vetovoimaisuutta.

Ammatillista peruskoulutusta antavat koulutuksen järjestäjät voivat saada laatupalkinnon tunnustuksena toiminnasta ja sen jatkuvasta kehittämisestä, tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto on jaettu vuodesta 2000 lähtien.

Laatupalkinnot

Kainuun ammattiopisto (Kajaanin kaupunki, koulutusliikelaitos)

Kainuun ammattiopisto on monialainen oppilaitos, jonka ylläpitäjä on vuoden 2013 alusta ollut Kajaanin kaupunki. Ammattiopistolla on toimipaikat Kajaanissa, Kuusamossa, Suomussalmella, Kuhmossa ja Vantaalla. Ammatillisessa peruskoulutuksessa on noin 2 600 opiskelijaa. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa, työvoimapoliittisissa koulutuksissa ja lyhytkestoisissa koulutuksissa on keskimäärin noin 1 000 opiskelijaa ja oppisopimuskoulutuksessa noin 300 opiskelijaa.

Kainuun ammattiopistossa on tehty johdon tukemana laatutyötä systemaattisesti ja tavoitteellisesti jo pitkään. Laadunhallinta on organisaatiossa kiinteä osa johtamisjärjestelmää ja käytännön toimintaa.

Kainuun ammattiopistolla on alueellisesti vahva rooli opiskelijoidensa ja yritysten henkilöstön ammatillisen osaamisen sekä työelämän kehittämisessä. Ammattiopisto on onnistunut haasteellisessa toimintaympäristössä kehittämään toimintaansa ja saavuttamaan hyviä tuloksia.

Opiskelijoita on otettu yli järjestämisluvassa määritellyn opiskelijamäärän. Kainuun ammattiopistossa toteutuu erinomaisesti periaate "Koulutetaan kaikki ne, jotka tulevat oppilaitokseen". Tämä yhteiskuntavastuun ottaminen on edellyttänyt vahvaa panostusta opiskelijahuollon menetelmien kehittämiseen ja henkilöstön sitoutumista opiskelijalähtöiseen toimintaan.

Erityisteeman toteutuminen

Keskeyttämisen ehkäisemiseksi ja läpäisyn parantamiseksi Kainuun ammattiopisto on kehittänyt toimintaansa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Ammattiopisto on onnistunut luomaan toimintakulttuurin, joka tukee näiden tavoitteiden saavuttamista. Organisaation ja henkilöstön vahva vastuunotto ja välittäminen nuorista välittyvät toiminnassa. Opiskelijoiden oppimistarpeiden pohjalta asetetaan läpäisyä, työllistymistä ja jatko-opintoja koskevat tavoitteet. Myös erilaisten opiskelijoiden tarpeet huomioon ottavia oppimispolkuja on luotu ja opiskelijapalveluprosessia on kehitetty.

Nivelvaiheen yhteistyö peruskoulujen opinto-ohjaajien ja erilaisten tukiorganisaatioiden kanssa toimii hyvin. Viihtymiseen on panostettu ja asuntolatoimintaa on kehitetty. Varhaiseen puuttumiseen on tarjolla monia toimintamalleja. Esimerkiksi kiusaamiseen puututaan, ja kiusaamistapauksissa tehdään kirjallinen sitoumus sen estämiseksi jatkossa.

Työelämäkumppaneiden kanssa tehdään yhteistyötä nuorten pysymiseksi paikkakunnalla. Myös markkinoinnin realistisuuteen on kiinnitetty huomiota, jotta nuoret saisivat mahdollisimman oikean kuvan koulutusvalintojensa tekemiseen.

Optima samkommun, meddelandet på svenska

Kunniamaininta

Hyria koulutus Oy (Hyria koulutus Oy)

Hyria koulutus Oy on perustettu vuonna 2009 yhdistämällä kolmen Hyvinkään - Riihimäen alueen koulutuksen järjestäjän seitsemän oppilaitosta yhdeksi oppilaitoskokonaisuudeksi. Hyrian omistavat Hyvinkään kaupunki, Riihimäen kaupunki, Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Hyvinkään - Riihimäen seudun Ammattikoulutussäätiö. Kaiken kaikkiaan Hyriassa opiskelee vuosittain 10 000 henkilöä, joista 3 900 on nuoria tai aikuisia perustutkinnon suorittajia. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla.

Hyrian selkeäksi vahvuudeksi osoittautui laatupalkintokilpailun tämän vuoden erityisteema, koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen. Koulutuksen järjestäjä on vahvistanut sellaista organisaatiokulttuuria, joka tukee edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista. Operatiivista toimintaa on tuettu tarkoituksenmukaisilla päätöksillä ja resursoinneilla. Johto on sitoutunut asiaan ja toimii tavoitteiden mukaisesti.

Läpäisyä ja keskeyttämisen vähentämistä on edistetty mallikkaasti. Opiskelijahuoltosuunnitelma on laadittu moniammatillisessa yhteistyössä, jossa on mukana myös opiskelijoita. Opiskelijoiden osaamistason ja elämäntilanteiden perusteella on pystytty tekemään yksilöllisiä ratkaisuja, jotka ovat edistäneet läpäisyyn ja keskeyttämiseen liittyviä tavoitteita. Vuonna 2012 käynnistettiin ns. Keskeyttämisen keskeyttämisohjelma, jossa on panostettu muun muassa ryhmänohjaajien rooliin ja resursoinnin kehittämiseen opiskelijapalautteiden perusteella. Vuotta myöhemmin perustettiin ns. Nova-startti, jonka ensisijainen tarkoitus on ollut tukea ensimmäisen vuoden opiskelijoita osastoilla tapahtuvan ohjauksen ja tukitoiminnan kautta. Hyrian erityisteemaa koskevat toimet ovat olleet vaikuttavia: keskeyttäminen on vähentynyt vuosina 2011 - 2013 aikana 11,4 prosentista 8,5 prosenttiin. Läpäisykin on metropolialue huomioon ottaen erittäin hyvällä tasolla.

Erityisteeman lisäksi Hyrian toiminta on ollut mallikelpoista toisellakin alueella - muutosjohtamisessa. Seitsemän oppilaitoksen fuusioitumisprosessi on erinomaisesti johdettu, ja on pystytty luomaan Hyria, joka näyttäytyy yhtenäisenä sekä henkilöstölle ja sidosryhmille.

(Opetus- ja kulttuuriministeriön lehdistötiedote 11.11.2014)

Lisätietoja:
Opetusneuvos Tarja Riihimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30273

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät vuoden 2014 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot on saanut kaksi ammatillisen koulutuksen järjestäjää: Kainuun ammattiopisto Kajaanissa ja Optima samkommun Pietarsaaressa. Lisäksi kunniamaininnan sai Hyria koulutus Oy.

 

FacebookTwitterYouTube