10.12.2013

Vuoden pedagoginen kehittäjä siirtää oppipoikaperinnettä nykyaikaan

Verkkouutinen 10.12.2013

Opetushallitus on nimennyt vuoden pedagogiseksi kehittäjäksi lehtori Jari Välkkysen. Hänen Ammattiopisto Tavastiassa kehittämänsä opetusmalli yhdistää kisälli-oppipoika-perinnettä digitaaliajan välineisiin ja oppimisympäristöihin.

Jari Välkkynen uskoo tekemällä oppimiseen, jossa nuoremmat oppivat vähän kokeneemmilta opiskelijoilta käyttäen verkkomateriaaleja ja dokumentoivat oppimistaan blogin muodossa. Pintakilta –nimikkeellä kulkeva opetusmalli on kehitelty automaalareiden opetukseen mutta sopii sovellettavaksi muidenkin kädentaitojen opetuksessa. Olennaista siinä on toiminnallisuus, tiimihengen luominen ja sopivasti haastavalla tekemisellä motivoiminen.

– Mietin, miten oppilaat saavat sellaisen opin, että pärjäävät tulevassa firmassa. Keinoiksi otettiin vertaisoppiminen, eli vanhemmat opiskelijat ohjaavat nuorempia opettajien apuna. Lisäksi meillä on ammatillinen ohjaaja. Teoriaa on 45 minuuttia päivässä, ja siinä opittu käydään heti käytännössä läpi hallin puolella, kuvailee Jari Välkkynen metodiaan Yleisradiolle.

Kiltakoulut-hanke käynnissä seitsemässä oppilaitoksessa

Pintakilta-opetusmallissa ajetaan sisään uutta toimintakulttuuria, jossa opiskelijat ovat aktiivisia. Pintakäsittelylinjan opiskelijat ehostavat autonpeltejä välineillä, joita tulevien vuosien työelämässä yhä yleisemmin käytetään. Opiskelija voi tallentaa oppimisprosessia kuvina, jos kirjoittaminen ei tunnu luontevalta oppimistavalta.

– Verkossa meillä on käytössä Wiki-sivusto, kaiken aikaa päivittyvä oppikirja. Tällä alalla ei ole ajan tasalla olevaa oppimateriaalia, vaan aineistoa täytyy päivittää kaiken aikaa. Opiskelijoiden ”vihko” on blogissa. Älypuhelimet ja muut laitteet ja sovellukset ovat ikään kuin kyniä, kertoo Välkkynen Yleisradion haastattelussa.

Ammattiopisto Tavastiassa on käynnissä myös aktiivinen Matkailukilta. Kiltakoulut-hanke levittää uusia oppimisympäristökäytäntöjä kiinnostuneille oppilaitoksille, joita kehittämishankkeessa on mukana seitsemän.

Pedagoginen kehittäjä –kilpailun ammatillisen peruskoulutuksen sarja käynnistettiin tammikuussa 2013. Voittaja valittiin Opetushallituksen Hyvät käytännöt –palveluun vuoden 2013 jätettyjen hankekuvausten joukossa.

Jari Välkkysen voittajahanketta luonnehditaan pedagogiseksi malliksi, jossa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys, vertaisoppiminen, läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen ja yrittäjämäinen asenne.

Lähde: Yleisradion uutinen 10.12.2013

Pintakilta-hanke Hyvät käytännöt -sivustolla

KUVA: Sanna Brauer

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Erityisasiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo, puh. 029 533 1294

Opetushallitus on nimennyt vuoden pedagogiseksi kehittäjäksi lehtori Jari Välkkysen. Hänen Ammattiopisto Tavastiassa kehittämänsä opetusmalli yhdistää kisälli-oppipoika-perinnettä digitaaliajan välineisiin ja oppimisympäristöihin.

 

FacebookTwitterYouTube