Aktuellt

 • 18.5.2018Blogg

  Fenomenbaserad prognostisering

  Kari NyyssöläHur hör en bokföringsrobot, Nordostkabeln och antalet medaljer i olympiska sommarspelen ihop? Egentligen inte alls – förutom i fråga om prognostisering. Genom dessa företeelser kan vi nämligen uppfatta den värld som vi kanske håller på att gå över till. Läs mer

 • 17.5.2018Webbnyhet

  Europeiskt kulturarvspris till projektet Kulturvolten

  Europeiska kommissionen och Europa Nostra publicerade den 15 maj vinnarna av EU:s och Europa Nostras kulturarvspris 2018. Bland årets vinnare finns det finländska projektet Kulturvolten, som har främjat utarbetandet av planer för kulturfostran i kommunerna.

 • 15.5.2018Webbnyhet

  Månadens statistik: Största delen av de grundskoleelever som behöver särskilt stöd är pojkar ─ allt färre studerar i specialskola

  Under 2016 fanns det totalt 41 000 grundskoleelever som behöver särskilt stöd i Finland. Av dessa var hela 28 900 pojkar. Situationen är liknande i de övriga europeiska länderna. Antalet elever som studerar vid specialskolor har sjunkit under de senaste åren, men i en internationell jämförelse hör Finland inte till de ledande länderna där elever som behöver särskilt stöd placeras i grupper för allmän undervisning.

 • 15.5.2018Webbnyhet

  Finländska 18-åringar har möjlighet att få en gratis resebiljett till Europa

  Europaparlamentet har beslutat att finansiera en interrailresa för 15 000 ungdomar i sommar med initiativet #DiscoverEU. Europeiska unionen vill föra samman olika nationaliteter att lära sig om EU genom egna erfarenheter.

 • 15.5.2018Meddelande

  TEAviisari: Grundskolornas verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande har utvecklats i god riktning

  Under läsåret 2016–2017 har verksamhet som främjar välbefinnande, hälsa och gemenskap i grundskolorna utvecklats på många sätt i positiv riktning. Elevernas delaktighet och tillgången till elevvårdstjänster i skolorna har förbättrats. Verksamhet som främjar fysisk aktivitet under skoldagen har blivit vanligare och elever uppmuntras att röra på sig i skolarbetet.

 • 14.5.2018Blogg

  En stark småbarnspedagogik bidrar till barnets bästa

  Kirsi Tarkka ja Kati CostianderDet som är betydelsefullt för barnet sker här och nu. Det vi gör i dag påverkar barnets liv också i framtiden. Reformen av lagen om småbarnspedagogik framskrider snabbt och riktlinjerna för utvecklingen börjar bli tydliga. Regeringens proposition till ny lag om småbarnspedagogik stärker fokuset på barnets bästa i allt större utsträckning. Men hur försäkrar man sig om den lilla människans bästa såväl i beslutsfattandet som i den dagliga verksamheten? Svaren är inte alltid entydiga eller enkla. Läs mer

 • 11.5.2018Webbnyhet

  De flesta studerandena inom yrkesutbildning är nöjda med sina påverkansmöjligheter i studierna

  Den nya utredningen Osallisena opinnoissa (Delaktig i studierna) visar att atmosfären inom yrkesutbildning i huvudsak stöder delaktighet. Det finns ändå mycket utrymme för utveckling innan studerandena har lika möjligheter att påverka sina studier.

 • 7.5.2018Webbnyhet

  Användning av internetmaterial i undervisningen har ökat

  Användningen av material som finns på internet har ökat avsevärt i undervisningen. Detta kom fram i breda utredningar om användningen av verk som Kopiosto och Utbildningsstyrelsen lät utföra år 2017.

 • 4.5.2018Webbnyhet

  Slutbedömning av konst- och färdighetsämnen för första gången enligt de nya läroplansgrunderna – bekanta dig gärna med stödmaterialet

  De nya läroplanerna togs i bruk i årskurs 7 hösten 2017. Beroende på den lokala timfördelningen och elevernas egna val kommer en del av eleverna i de högre årskurserna att få ett slutvitsord i vissa konst- och färdighetsämnen redan i vår, för en del av eleverna blir det aktuellt först senare. Utbildningsstyrelsen har tagit fram exempel och anvisningar till stöd för slutbedömningen.

 • 2.5.2018Meddelande

  Endast en fjärdedel av finländarna som studerar vid utländska högskolor tror att de kommer att återvända till Finland

  Allt fler finländare genomför sin högskoleexamen utomlands. De som åker utomlands för att studera är framför allt ute efter internationella erfarenheter, men också bättre antagningsmöjligheter och studiernas innehåll lockar, visar Utbildningsstyrelsens förfrågan till studerande. De studerandes framtid kännetecknas av osäkerhet, eftersom hälften av de svarande inte ännu vet vilket land de kommer att bo i efter studierna. Endast en fjärdedel tror att de kommer att återvända till Finland.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube