23.11.2016

Den egna planen för småbarnspedagogik inspirerar!

Blogginlägg 23.11.2016

Föreläsningssalarna har fyllts av lyssnande koncentration och ett glatt och ivrigt sorl. Vi talar om evenemangen om småbarnspedagogik som Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverken ordnar. Den goda responsen på grunderna för småbarnspedagogik och den positiva inställningen till det lokala arbetet bådar ett gott slutresultat.

I Finland har vi alltid kunnat göra upp planer för småbarnspedagogik. Men nu är det fråga om ett nytt format: en lokal plan för småbarnspedagogik som de som arbetar inom verksamheten är skyldiga att följa. Ett stort arbete och många frågor kvarstår. Hur involvera hela personalen? Hur beakta de olika formerna av småbarnspedagogik? Vilka lokala särdrag vill vi betona? Klarar vi av arbetet ensamma eller ska vi samarbeta?

I beredningen av grunderna för planen för småbarnspedagogik på nationell nivå utnyttjades all kunskap som man kunde samla in: de senaste forskningsrönen, olika aktörers erfarenheter från fältet, organisationernas sakkunskap och Utbildningsstyrelsens breda kunnande. Man valde medvetet ett inkluderande arbetssätt. Flerstämmighet är demokratiskt och det finns en stor kunskap bland de många deltagarna. Det är mycket lättare att förbinda sig till slutresultatet när man själv har deltagit i arbetet. Det inkluderande arbetssättet har också varit förmånligt, alla inbjudna och deltagare i nätverket har dragit sitt strå till stacken utan att be om extra ersättning. Den nationella modellen är gångbar också på lokal nivå. Det är motiverat, och i enlighet med grunderna, att hela personalen, barnen, vårdnadshavarna och samarbetspartnerna deltar i beredningen av den lokala planen för småbarnspedagogik. Med en bra planering lyckas man, även om tidtabellen är snäv.

Småbarnspedagogisk verksamhet bedrivs för det mesta i daghem men ordnas också i form av familjedagvård och i olika klubbar. Det är klart att det finns skillnader mellan verksamhetsformerna och att de alla har sina fördelar. En bra plan för småbarnspedagogik beaktar de lokala tjänsterna och deras särdrag. Planen ska fungera som en pedagogisk handbok för alla som arbetar inom småbarnspedagogik. Stoffet till en bra handbok kan också samlas in i samarbete mellan olika kommuner och privata serviceproducenter. På så sätt delar man både kunskaper och kostnader.

Likvärdighet är ett grundläggande värde i vårt utbildningssystem. Gemensamma grunder för planen för småbarnspedagogik utgör grundvalen för en kvalitativ och jämlik småbarnspedagogik och för hela utbildningssystemet. De lämnar ändå utrymme för en lokal särprägel. Omvärlden förändras snabbt och därför behöver vi nya verksamhetsmodeller och pedagogiska innovationer. Av de yrkesverksammas attityd att döma är innovationer också något vi kan förvänta oss. Den egna planen för småbarnspedagogik inspirerar!

Arja-Sisko Holappa
undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Arja-Sisko HolappaEn bra plan för småbarnspedagogik ska fungera som en pedagogisk handbok för alla som arbetar inom småbarnspedagogik. Den lämnar också utrymme för lokala särdrag. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är två minus ett?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .