10.8.2016

Den nya läroplanen utmanar till förändring av lärarskapet

Blogginlägg 8.8.2016

Anneli RautiainenVi står på tröskeln till en spännande tid. Inom den grundläggande utbildningen införs de nya läroplanerna vid läsårets början. Läroplansarbetet, som genomförts på nationell och kommunal nivå och i varje skola och som tagit flera år i anspråk, är slutfört. Å andra sidan är det först nu som allt börjar. Det är dags att börja genomföra läroplanerna.

De nya läroplansgrunderna har ett starkt grepp om framtiden. Via den mångsidiga kompetensen växer eleverna som människor och samhällsmedborgare. Samtidigt får de den kompetens som behövs i framtiden. Förmågan att tänka och lära sig stöder elevens kreativa och undersökande arbete.

Information delas mer än någonsin tidigare i världen. Information kan hittas inom några sekunder. Å andra sidan är lärande också ett långsiktigt hårt arbete. Multilitteraciteten utvecklar förmågan att söka, bearbeta, producera och bedöma information. Den digitala kompetensen är en del av multilitteraciteten. Informations- och kommunikationsteknik utnyttjas i allt lärande.

Synen på lärande i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen stärker elevens aktiva medverkan. Eleven sätter upp mål, löser problem och utvärderar sitt lärande utifrån målen. Elevens känslor, erfarenheter, intresseområden, interaktion och lärande tillsammans med andra lägger grunden för lärandet. Uppskattning och självkännedom skapar motivation och stärker den positiva självbilden. Lärarens uppgift är att undervisa och fostra eleverna så att de får förmåga till livslångt lärande, och att göra det med hänsyn till varje elevs unika sätt att lära sig.

Varje elev ska ha möjlighet till ett mångvetenskapligt lärområde, i vilket eleven tvärvetenskapligt genom kombination av olika läroämnen och genom undersökande lärande får lära sig om viktiga områden av intresse. Detta kräver kompanjonlärarskap, inte bara samarbete mellan lärarna.

Kompanjonlärarskap handlar om att lärarna planerar, genomför och bedömer tillsammans. Detta lärarskap kräver en förändring av attityder, tänkande och verksamhet och att lärarna inte längre arbetar ensamma. Det är en process som lärarna ansluter sig till och i vilken de lär sig att arbeta tillsammans. När kompanjonlärarskapet blir en naturlig del av lärarnas dagliga arbete blir skolorna lärande organisationer.

Det har varit intressant att i Fyren-nätverket lyssna på lärarna när de diskuterat och rapporterat hur den egna skolan och lärandet utvecklats. Under ett och ett halvt år har utvecklarlärarnas språk förändrats. De har tagit egenansvar för den nya pedagogiken och utvecklingsarbetet genom att experimentera, diskutera och lära tillsammans. När lärarna får erfarenheter av att lyckas kan de hitta sin väg och sitt sätt att genomföra lärarskapet och lärandet.

För att citera vad undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen säger i en video om den nya läroplanen för grundskolan: ”Den nya grundskolan är framför allt lärandets glädje, en livslång nyfikenhet, vilja, förmåga och intresse att lära sig nya saker. Den nya grundskolan skapas i ett nära samarbete där alla behövs: eleverna, lärarna och föräldrarna.”

Gott nytt läsår. Glädjebringande stunder av lärande och aha-upplevelser när ni genomför den nya läroplanen!

Anneli Rautiainen
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Anneli RautiainenLärarens uppgift är att undervisa och fostra eleverna så att de får förmåga till livslångt lärande, och att göra det med hänsyn till varje elevs unika sätt att lära sig. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är sex plus fyra?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .