3.10.2017

En kunskapsrevolutionerande framtid

Blogg 3.10.2017

Kari NyyssöläSmakar det med friterade gräshoppor? Kanske inte nu, men i framtiden? Tar tekniken över våra arbeten eller skapar den kanske nya? Är Kina vår största handelspartner år 2035? Står vi inför en kunskapsrevolution? Ingen av oss kan med säkerhet svara på dessa frågor. Men vi kan försöka.

I juni samlades en grupp sakkunniga inom arbetslivet och utbildningen i panelen eDelfoi för att fundera över hur världen ser ut år 2035. Denna grupp av modiga och ivriga visionärer kallas Prognostiseringsforumet för kunnande. Panelen resulterade i mycket material, som vi nu håller på att gå igenom. Några resultat kan man ändå avslöja redan i detta skede.

Megatrender är de stora linjerna och man kan tydligt se i vilken riktning de utvecklas. Enligt panelen är de särskilt viktiga megatrenderna välbekanta: digitaliseringen, den artificiella intelligensen och automatiseringen. Däremot ansågs demokratiseringen ha betydligt mindre betydelse än de andra megatrenderna. Demokrati och samhälleliga framgångar har gått hand i hand, men nu verkar det som om detta samband skulle ha minskat.

Drivkrafter är immateriella maktfaktorer – till exempel föreställningar eller målsättningar – som kan förstärka eller försvaga olika fenomens utveckling. I motsats till de jättelika megatrenderna har drivkrafterna alltid ett mänskligt ursprung och de är ofta av politisk karaktär.

De mest sannolika drivkrafterna ansågs vara samhällelig stabilitet, serviceupplevelsernas betydelse för marknaden, förnybar energi och utvecklingen av självlärande artificiell intelligens. Paneldeltagarna trodde inte att social- och hälsovårdsutgifterna kommer att sluta öka, även om de ansåg att det skulle vara viktigt.

Många av dagens trender verkar fortsätta också i framtiden, i synnerhet migrationen och att sysselsätta sig själv. Panelen förutspådde däremot att användningen av antidepressiva läkemedel kommer att jämnas ut.

Ibland måste man vara modig i sina förutsägelser. Dessa osäkra förutsägelser är signaler. De är fenomen som nu inte är särskilt betydelsefulla men som kan bli det i framtiden.

Plattformekonomins genombrott och Kinas utveckling till den viktigaste handelspartnern ansågs vara ganska sannolika. ”Kinesiseringen” ansågs ändå inte vara ett särskilt önskvärt fenomen.

Paneldeltagarna hade delade åsikter i frågan om tekniken skapar fler arbetsplatser än den utplånar. Deltagarna tyckte inte att påståendet var särdeles sannolikt och de kunde inte ge ett enhetligt svar. Man tyckte naturligtvis att det är önskvärt att det uppstår nya arbetsplatser.

De stackars gräshopporna var det tal om. Paneldeltagarna fick påståendet att år 2035 kommer i genomsnitt en fjärdedel av finländarnas näringsintag att bestå av insekter. Påståendet vann inget stort understöd bland deltagarna.

Däremot trodde man starkt på en kunskapsrevolution. Paneldeltagarna fick höra Esko Kilpis tanke om att kunnande inte är en individuell egenskap utan något som uppstår i samverkan mellan individer. Majoriteten ansåg detta vara viktigt och också önskvärt. En sådan kunskapsrevolution kunde man mycket väl delta i.

Kari Nyyssölä
Undervisningsråd, enhetschef för Prognostisering, Utbildningsstyrelsen

Kari NyyssöläSmakar det med friterade gräshoppor? Kanske inte nu, men i framtiden? Tar tekniken över våra arbeten eller skapar den kanske nya? Är Kina vår största handelspartner år 2035? Står vi inför en kunskapsrevolution? Kari Nyyssölä berättar om hur framtiden set ut enligt Prognostiseringsforumet för kunnande. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är nio plus ett?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .