2.9.2016

Ett bra lärande kräver en mångsidig och fungerande miljö

Blogg 2.9.2016

Olli Vesterinen
BILD: Utbildningsstyrelsen
Ett av målen för statsminister Sipiläs regering är att Finland ska vara ett ledande land inom utbildning, kompetens och modernt lärande. För att främja målen har regeringen tillsatt strategiska spetsprojekt. Inom spetsprojektet inom kompetens och utbildning är lärmiljöerna ett utvecklingsområde. Under de senaste årtiondena har det också bedrivits mycket forskning om undervisning, studier och lärande ur lärmiljöperspektiv.

När man talar om lärmiljöer tänker några på rum och fysiskt varande. Andra börjar automatiskt tänka på digitala lärmiljöer. Nuförtiden betonar man allt mer lärmiljöer ur en social och psykologisk aspekt, som binder samman olika synvinklar. Den fysiska lärmiljön har dock en stor betydelse för lärandet och skolans verksamhetskultur. Den utgör också ett viktigt utvecklingsområde med tanke på tryggheten och sundheten i läroanstalterna.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte på våren en arbetsgrupp för utveckling av de fysiska lärmiljöerna. Arbetsgruppen, som redan har inlett sitt arbete, har till uppgift att stödja utvecklingen av verksamhetskulturen i skolorna med tanke på den fysiska lärmiljön, leda utvecklingsverksamheten och sprida god praxis. Syftet är att hitta modeller för miljöer som gör det möjligt att tillämpa en pedagogik som följer de nya läroplanerna och målen för spetsprojektet att förnya grundskolan. Det är viktigt att hitta verksamhetsformer som inkluderar lärarna i planeringen av den fysiska miljön.

Arbetsgruppens uppgift är att
• kartlägga vilka krav den nya pedagogiken ställer på den fysiska miljön
• lämna förslag till modeller för nya lärandemiljöer och ombyggnad av gamla skollokaler
• utveckla en användarinriktad planering av skolornas verksamhetsmiljö
• sprida goda modeller och förfaranden.

Samtidigt startar en artikelserie som fokuserar på fysiska lärmiljöer på webbsidan oppimaisema.fi, som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Artiklarna kommer att ingå i en fortbildningshelhet för undervisningsväsendets ledning och alla artiklar kommer att sammanställas i en publikation. I arbetsgruppen ingår representanter för undervisningsväsendet, universiteten, utbildningsanordnarna, undervisnings- och byggbranschorganisationerna och företagen. Utbildningsstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Efter arbetsgruppens första möte står det klart att det finns många områden som är viktiga med tanke på artikelserien. Arbetsgruppen vill höra olika aktörer och hoppas att arbetet inte bara ska synas på arbetsgruppsmedlemmarnas skrivbord. Tanken är att också delta t.ex. i EDUCA 2017 i Helsingfors Mässcentrum. Spetsprojektet för att förnya grundskolan kan också följas med hjälp av hashtaggen #uusiperuskoulu och på undervisnings- och kulturministeriets webbsidor.

Kom med och utveckla lärmiljöerna och dela dina idéer! Den nya grundskolan är vår gemensamma sak!

Oppimaisema.fi

Olli Vesterinen

Skribenten är projektchef för spetsprojektet Den nya grundskolan vid utbildnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte på våren en arbetsgrupp för utveckling av de fysiska lärmiljöerna. Syftet är att hitta modeller för miljöer som stöder en pedagogik som följer de nya läroplanerna för att förnya grundskolan i Finland. Läs mera

Kommentar (1)

11.10.2016 18:08  Adrian Lopez Tinoco  
Para mi es muy interesante su forma de pensar, en mi país las condiciones son diferentes pero se sigue trabajando en ello, soy Asesor Técnico Pedagógico y me interesa mucho su forma de pensar y su forma de actuar.

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är tre minus ett?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .