2.1.2017

Ett nytt år med en ny logo

Blogg 2.1.2017

Olli-Pekka HeinonenAtt gjuta tenn hör till nyårsafton. Att titta på skuggbilden, låta fantasin flöda och försöka tolka vad man ser. Årsskiftet får oss att se framåt, att vilja förutspå framtiden. Vår livssituation, våra förväntningar och förhoppningar, rädslor och drömmar återspeglas i 35 gram tenn.

Vid årsskiftet slås Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO och Utbildningsstyrelsen samman och bildar den nya Utbildningsstyrelsen. Ämbetsverkets uppgift är att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet och att främja internationalisering.

Det nya ämbetsverket har också en ny logo som du kan se här nedanför. Nyåret till ära ser jag på Utbildningsstyrelsens logo på samma sätt som på en nyårslycka. Vad ser jag?

Två band ur det förflutna flätas samman till ett starkare och mera elastiskt band. Banden bildar en boll som symboliserar ämbetsverkets roll som en global aktör såväl inom internationalisering som inom utbildning.

Figuren vill få liv och rörelse, börja rulla och ta form. Den nya Utbildningsstyrelsens uppgift är uttryckligen att få till stånd en förändring, att utveckla och att främja. Det är möjligt bara om ämbetsverket lever i växelverkan med omgivningen och anpassar sig enligt medborgarnas behov.

Logon har rymd, den uppmuntrar till samarbete och partnerskap för att uppnå gemensamma mål. Den lockar oss att se saker ur olika synvinklar, att betrakta världen ur många olika perspektiv. Vidsynthet är också kärnan i det nya ämbetsverkets verksamhet.

Logon är modern och harmonisk. Det önskar jag att den nya Utbildningsstyrelsen också är för de anställda. Den breda kompetensen vid de båda ämbetsverken är värd ett bra arbetsklimat också i den nya organisationen. Vår gemensamma utmaning är att vara en bra arbetsplats och samtidigt förnya sättet att arbeta inom de offentliga tjänsterna.

Max Planck har sagt: "När du förändrar ditt sätt att betrakta saker förändras de saker du betraktar." Vad ser du i den nya Utbildningsstyrelsens logo?

Olli-Pekka Heinonen
generaldirektör, Utbildningsstyrelsen

Olli-Pekka HeinonenI Utbildningsstyrelsens nya logo kan vi se hur två band ur det förflutna flätas samman till ett starkare och mera elastiskt band. Banden bildar en boll som symboliserar ämbetsverkets roll som en global aktör såväl inom internationalisering som inom utbildning. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är fem minus noll?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .