19.10.2016

Får det lov att vara en plan för småbarnspedagogik?

Bloginlägg 19.10.2016

”Nu känner vi oss lite utplanade, men vi har planerat mycket under det gångna året”, säger koordineringsgruppen för planen för småbarnspedagogik lättad. Här är den nu! Världens första normbaserade plan för småbarnspedagogik, utarbetad i Finland!

Att föda fram detta historiska dokument kan väl beskrivas som en kraftansträngning, men också som en lycklig familjetilldragelse. Det behövdes många barnmorskor, en uppmuntrande och passligt krävande styrgrupp, god fysisk kondition, kolleger som kavlade upp ärmarna, förberedelser med cheferna och en kuvös för nya idéer. På fältet har man redan tackat för ett slutresultat som utgår från barnet, ger sig in i leken och uppmuntrar till delaktighet.

Jämlikhet och lika möjligheter i utbildningen

I målen för småbarnspedagogik ingår att trygga jämlikhet och lika möjligheter i utbildningen. Den tidiga barndomen är en intensiv tid av utveckling och lärande. De viktigaste förändringarna i utvecklingen sker redan före skolåldern. Därför har det som händer i barnets liv under den tiden stor betydelse för barnet då och i framtiden.

Barnet har rätt till småbarnspedagogik

Målen i den nya lagen om småbarnspedagogik motsvarar den internationella tolkningen att barnet har rätt till småbarnspedagogik. När den småbarnspedagogiska verksamheten överfördes till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och Utbildningsstyrelsen blev sakkunnigämbetsverk för den fick småbarnspedagogiken en ännu tydligare roll som en del av det finländska utbildningssystemet. Samma lag förpliktar också Utbildningsstyrelsen att utarbeta nationella grunder för planen för småbarnspedagogik.

Pedagogiken inom småbarnspedagogiken och skidåkarna i djupsnö

”Det är lätt att åka skidor i ett färdigt spår. Ni drar upp ett spår i djupsnö. Glöm inte det!” sade en kollega uppmuntrande i kafferummet. Kollegan hade antagligen hört när gruppen diskuterade texten för att belysa lagens definition av småbarnspedagogik. Med småbarnpedagogik avses en systematisk och målininriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas.

Nu är det lätt att bedöma vilket spår det kanske skulle ha varit bättre att följa eller om andra ruttval eventuellt hade varit ”pedagogiskt” förnuftigare. Lyckligtvis är resan på det pedagogiska spåret inte ännu över. Arbetet med de lokala planerna och med att förnya pedagogiken börjar ta bra fart. Sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen har packat sina ryggsäckar och är redo att peppa sina medåkare till goda prestationer på de lokala spåren.

Barnen i Finland förtjänar en småbarnspedagogik av hög kvalitet

Barnen i Finland är förtjänta av kloka vuxna, som tillsammans vill utveckla en jämlik småbarnspedagogik av hög kvalitet. Vuxna, som stöder barnets välbefinnande och utveckling, upprätthåller barnets glädje i lärandet och den naturliga nyfikenheten inför livet samtidigt som de skapar en tro på framtiden.

Dagliga rutiner och småbarnspedagogik som gör skillnad

Hur väl målen i lagen och grunderna för planen för småbarnspedagogik uppnås beror i sista hand på hur de dagliga rutinerna utförs. De rutiner som de vuxna skapar har stor betydelse för barnens vardag i den småbarnspedagogiska verksamheten. För att skapa en småpedagogik som gör skillnad är det viktigt att ha en lyhörd kommunikation, beakta barnens intressen, skapa lärmiljöerna tillsammans med barnen, förmedla omsorg och möjliggöra lek och lärande.

Finländska barn är en minskande naturresurs. Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var nativiteten rekordlåg år 2015, endast 55 000 barn. Så få barn föddes senast under hungersåren på 1860-talet. Grunderna för planen för småbarnspedagogik är en gärning som tjänar samhället. Även om planen inte direkt leder till ett uppsving för födelsetalet, lägger den grunden för en ännu bättre skolgång och bra uppväxtår för de kommande åldersklasserna.

Elisa Helin
undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Här är den nu! Världens första normbaserade plan för småbarnspedagogik, utarbetad i Finland!

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är nio minus tre?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .