1.3.2017

Förändring är en möjlighet

Blogginlägg 1.3.2017

Ibland hör man sägas att skolan är en befästning som aldrig ändras. Den står för det trygga och välkända.

Inom undervisningssektorn har vi genomfört förnyelse på två sätt: genom processen för undervisningsplanen och med hjälp av projektutveckling. Båda redskapen fungerar, beroende på processens kvalitet och projektens inverkan. Engagemanget har varit påtagligt och projekten har lett till synliga resultat. Det som har varit avgörande för en lyckad förändring är ett starkt pedagogiskt ledarskap.

I en värld som präglas av mångfald och ett allt snabbare tempo har vi skäl att fråga oss om vår arbetskultur kan ta sig an utmaningen från den ständiga förändringen. Har vi färdigheter att vara verksamma i den här miljön? Motsvarar vårt sätt att arbeta, utveckla och evaluera det 21:a århundradets värld, eller försöker vi fortfarande lösa problem med metoder från 1900-talet? Lever vi som vi lär enligt läroplanen? Är vår arbetskultur utvecklande och flexibelt föränderlig?

Många kan uppleva nya saker och utveckling som ökande krav. Förändring är inget självändamål. Det skrivs och pratas mycket om arbetstrivsel. En aspekt att fundera på är om konflikten mellan vardagsverkligheten och metoderna leder till ett problem som vi inte kan tackla. Olösta problem kan tära på resurserna för undervisning och det grundläggande pedagogiska uppdraget.

Det är dags att ta till nya tänkesätt. Vi kan acceptera risker och misslyckanden. En experimenterande kultur kan medföra nya smidigare arbetssätt. Den ger mer innovation och sporrar till nya sätt att tänka. Experimenten resulterar i insikter som bidrar till att man hittar en slutlig lösning. Experimenterande kultur leder också till gemensam utveckling och föder diskussion som stödjer beslutsfattande. Nya idéer sprids och delas.

När vi grubblar över hela åldersklassens låga deltagande i småbarnspedagogik, pojkars försvagade läskunnighet, de försämrade PISA-resultaten, avhoppen på andra stadiet eller marginalisering över flera generationer, kan vi tappa tron. Men tänk om vi gemensamt skulle ta itu också med dessa problem på nytt, montera ner dem i mindre delar och tillsammans med andra aktörer börja söka lösningar som faktiskt kunde fungera? Det förutsätter att allas kunskaper – också barns och ungas – involveras.

Utbildningsstyrelsen har från och med den 1 mars inrättat ett center för experiment, utveckling och innovation. Det har i uppdrag att stödja lokala och nationella innovationer samt utveckling av undervisning och pedagogik. Samtidigt inleds en förnyelse vår egen arbetskultur. Förändringen kräver involverande ledarskap och att alla aktivt deltar. Barnens och ungdomarnas framtid är vårt gemensamma uppdrag. Vi uppmuntrar alla att komma med och skapa en ny arbetskultur. Vi kan utmana oss själva och våra kolleger att experimentera, innovera, utveckla och förändras.

Anneli Rautiainen
undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Skribenten är chef för Utbildningsstyrelsens nya innovationscenter.

En experimenterande kultur kan medföra nya smidigare arbetssätt. Den ger mer innovation och sporrar till nya sätt att tänka. Vi kan acceptera risker och misslyckanden. Experimenten resulterar i insikter som bidrar till att man hittar en slutlig lösning. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är fem minus två?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .