31.10.2017

Kundorientering är förmågan att sätta sig in i någon annans situation

Bloggtext 31.10.2017

Esko KilpiKundorientering är ett av nyckelorden för yrkesutbildningsreformen. För att vi ska kunna lära oss nytt och förnya oss, måste vi kunna se på saker som andra ser dem och ta fram lösningar tillsammans med kunderna. Vår gästbloggare Esko Kilpi skriver om en brytningstid för arbetet och vad detta förutsätter av oss.

I företagsvärlden ska man kunna hantera osäkerhet och snabba ändringar. Under den tunga, långsamma industrins tid var det möjligt att göra upp planer och återkommande handlingsmodeller som bestod månad efter månad och år efter år. Det räckte med att man betraktade utvecklingen och gjorde ändringar i planer varje år, om ens så pass ofta.

I dagens lättare strukturer är snabbheten avgörande och en månad kan vara en alldeles för lång tid för att göra stora ändringar i färdriktningen. Företagen och deras anställda ingår i en händelsekedjor som man inte kan behärska, men som man ändå måste delta i och som man kan både förstå och utnyttja lite bättre genom ett nytt slags agerande och lärande.

Att arbeta i en ny omgivning förutsätter bredare perspektiv – förmågan att se och förstå händelser och företeelser ur olika synvinklar. I vardagen innebär detta nya möten, till exempel att man sätter sig in i kundens situation på ett sätt som vi inte ännu är vana vid. Arbetet håller på att ändras till interaktion. Vi behöver även förmågan att dela med oss av arbetets kognitiva belastning i gemenskaper eller nätverk, när vi arbetar för att hitta lösningar på problem som beskrivs i interaktion med kunden.

Resultaten och produktiviteten av kunskapsarbete utgår inte endast från att vad jag själv tycker är den rätta lösningen. Lösningen uppstår av att jag förstår andra människors olika synpunkter och de lösningar som uppstår utifrån dessa och som de anser vara de rätta lösningarna.

Ofta uppstår inte konkurrens mellan företag inom samma bransch, utan bland aktörer som definierar ett problem och lösningen på den på ett alldeles nytt sätt genom att utnyttja den senaste teknologin. Därför behöver vi olika slags och nya perspektiv på vad vi gör.

I denna process anknyter vi också till våra egna, ofta omedvetna uppfattningar och begränsningar av våra handlingsmöjligheter som vi, utan att tänka oss för, har satt åt oss själva. Att möta olikheter är utgångspunkten för att lära sig nytt, eftersom det alltid kan ändra, komplettera eller korrigera våra befintliga uppfattningar. En ökad inlärningsförmåga i arbetet innebär en ökad förmåga att göra relevanta tolkningar av olika tanke- och handlingsmöjligheter.

Med detta avses människans möjlighet att förstå sitt eget agerande från olika utgångspunkter. Ofta blir människorna vana vid att undersöka andra människor och deras tänkesätt, men att införa en utomstående människas perspektiv i sitt eget tänkande är svårare.

Enligt detta tänkesätt utvecklas inte människan endast enligt vissa utvalda mål. Människan måste ständigt möta och bearbeta betydelserna av situationer som ändras och svara på dem genom sina handlingar. Samma principer gäller även företag. Syftet med arbete och inlärning är detsamma: att utvidga sin medvetenhet i interaktion med andra, vilket åter öppnar nya verksamhetsmöjligheter och perspektiv på den osäkra, komplexa verkligheten och hur man hanterar den.

Esko Kilpi
@EskoKilpi

Skribenten är expert inom kreativt kunskapsarbete och digital transformation. Han arbetar som forskare, utbildare och företagsledningskonsult. Kilpi har varit gästtalare på flera av Utbildningsstyrelsens evenemang där man diskuterat ändringen av verksamhetsmiljön, brytningstiden för arbetet, bildning, den förnyade uppfattningen inlärning och prognostisering av kompetensbehov. Mer information: www.kilpi.fi

Esko KilpiKundorientering är ett av nyckelorden för yrkesutbildningsreformen. För att vi ska kunna lära oss nytt och förnya oss, måste vi kunna se på saker som andra ser dem och ta fram lösningar tillsammans med kunderna. Vår gästbloggare Esko Kilpi skriver om en brytningstid för arbetet och vad detta förutsätter av oss. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är nio minus fyra?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .