15.2.2017

Letandet efter teknikens väsen i utbildningen

Bloggtext 8.2.2017

I slutet av januari ordnades världens största utbildningsteknologiska mässa, Bett Show 2017, i London. Mässan besöks årligen av cirka 35 000 deltagare från nästan 140 länder. Det finns ofta många finländare på plats, i år var antalet deltagare åtminstone 500. Det verkar som om finländarnas andel av besökarna ökar från år till år.

Själva mässarenan är så stor att känslan när man för första gången stiger in i salen är nästan överväldigande. Finns det i hela världen och på en enda plats faktiskt så här mycket teknologi som gäller inlärning? I år kändes det som om det inte förevisades något särskilt nytt och revolutionerande. Men det fanns cirka 100 st. olika virtuella inlärningsmiljöer på plats och även antalet elektroniska läromaterial håller på att öka.

3D-utskrift som ett fenomen har funnit sin plats i undervisningen, det såg man tydligt och klart på Betts. Boomen som uppstod på teknikens villkor har nu mattats av till att bli ett letande efter pedagogiskt vettiga lösningar.

Även robotiken håller på att erövra en allt större del. En intressant bekantskap var att man i stället för förkortningen STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) talade om STEAM-ämnena, eftersom även Arts har tagits med som ett eget ämne. Många vetenskapliga iakttagelser och undersökningar går enklare att illustrera via konst, som även gör inlärningen mångsidigare. I de exempel som visades på mässan betonades inlärarens aktiva roll, såsom i planeringen och genomförandet av en fungerande produkt genom att kombinera praktiska färdigheter med programmering och fysiska fenomen. Det var en glädje att se sådana här möjligheter till multidisciplinär kreativitet.

Ryktet om Finlands utbildningssystem är intakt, och svaret på frågan ”hur kan vi ta oss in på er marknad, ens med ett litet pilotprojekt?” som tjänstemännen ofta får var en besvikelse – det är ännu en överraskning för många att våra utbildningsarrangörer är autonoma i sina IT-lösningar.

Vi ordnade även ett gemensamt seminarium vid namn Nordic@Bett tillsammans med de övriga nordiska länderna. Under seminariet publicerades rapporten 2017 NMC Technology Outlook for Nordic Schools, finansierad av Norge. Över 700 personer deltog i seminariet, så pass stor uppmärksamhet väckte rapporten bland publiken. Rapporten presenterar centrala trender i den nordiska utbildningens nära framtid. Samantha Adams Becker som presenterade rapporten konstaterade att ändringen i skolan inte längre utgår från läraren, utan från eleverna och de studerande. Under seminariet lämnade studerande från flera länder inlägg. Från Finland uppträdde studerande vid Kerttulin lukio i Åbo, de berättade om robotikkursen de genomförde förra hösten.

Även den finländska utbildningsexporten deltog i mässan, dock endast genom tre finländska företag. Projektet HundrEd förevisades på ett storslaget sätt på mässans huvudarena för en fullsatt sal, vilket gjorde att publiken fick ta del av det finländska utbildningskunnandet. Det kändes dock som om det skulle ha funnits plats för en större uppvisning av Finland under mässan. Flera länder, exempelvis Norge, hade en mycket stor avdelning som marknadsförde utbildningskunnandet i hela avdelningen.

Bettshow 2017

Rapporten 2017 NMC Technology Outlook for Nordic Schools

Juho Helminen och Jukka Tulivuori
Juho Helminen arbetar som specialsakkunnig och Jukka Tulivuori som undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen.

I slutet av januari ordnades världens största utbildningsteknologiska mässa, Bett Show 2017, i London. Mässan besöks årligen av cirka 35 000 deltagare från nästan 140 länder. Det fanns cirka 100 st. olika virtuella inlärningsmiljöer på plats och antalet elektroniska läromaterial håller på att öka. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är åtta plus två?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .