28.6.2016

Om ledarskap

Blogginlägg 27.6.2016

Ledarskap inom utbildningsväsendet kräver yrkesskicklighet samt målmedvetet och ihärdigt arbete. Var och en bär sitt ansvar som medlem i arbetsgemenskapen, även om chefen håller i trådarna.

Utbildningsstyrelsen ordnade ett ledarforum för utbildningssektorn den 6 och 7 juni 2016, där ledarskap granskades ur olika synvinklar. Under den andra dagen reflekterades kring ledarskapets betydelse inom den grundläggande utbildningen. Diskussionen var livlig och kretsade kring följande teman:

Frihet vid sidan av ansvar

Chefen ansvarar för att göra upp strategin, fastställa mål och etappmål samt organisera verksamheten. Chefen ska konkretisera, prioritera och byta riktning om det behövs. I en organisation med ett bra ledarskap löper informationen och alla vet vad man ska göra, varför och hur. Framtidens ledarskap är delat – uppgifter delegeras och ansvaret delas. Ansvar löper parallellt med frihet och förtroende.

Chefen ska göra sitt bästa för att trygga resurserna i sin organisation. Det ekonomiska läget är kärvt men resurser är ändå mycket mer än bara pengar. Också personalen, kompetens och tid är viktiga resurser i skolans vardag. Cheferna ska därför fundera på hur resurserna kan fördelas på ett nytt sätt, vad som ska prioriteras och hur de minskade ekonomiska resurserna ska fördelas på rätt sätt.

I en skola som ska utveckla kompetenser för framtiden arbetar man inte individuellt utan gemensamt. Samarbetet omfattar förutom personalen, eleverna och deras vårdnadshavare även andra skolor och centrala aktörer inom kommunorganisationen, regionen och hela det omgivande samhället. Strukturer gör det möjligt att genomföra samarbetet och utveckla en ny verksamhetskultur, olika arbetssätt och pedagogiska metoder. Strukturer stödjer ett elevcentrerat arbetssätt och en ny sorts användning av lärmiljöerna.

Ständig diskussion

För att förnya verksamhetskulturen, möta förändringar inom utbildningen och planera tillsammans krävs gemensam diskussion. Diskussionen ska pågå oavbrutet och vara grundlig. Diskussionen leder till förståelse och en gemensam tolkning. Chefen ska skapa tid för diskussionerna men också tid för att till exempel utveckla mångsidig kompetens och genomföra mångvetenskapliga lärområden samt öka den fysiska aktiviteten under skoldagen i enlighet med den nya läroplanen. Detta kan genomföras till exempel genom olika schematekniska lösningar eller gruppindelningar.

Att utveckla sin kompetens är en rättighet men också en skyldighet för alla som arbetar inom utbildningssektorn. Chefen ska se till att personalen utvecklar sin kompetens kontinuerligt och systematiskt. Den personliga utvecklingen ska planeras och handledas och en personlig utvecklingsplan upprättas för var och en. Också cheferna ska regelbundet delta i ledarskapsutbildning.

Man lär sig av misstag

Vid sidan av traditionella utbildningar ska olika metoder för kollaborativt lärande och delning av kompetens användas. Lärande sker också genom praktiskt arbete, så chefen ska stödja och uppmuntra försöksverksamhet. Man analyserar erfarenheter och funderar över fortsatta åtgärder men gör också misstag och lär sig av sina misstag.

Chefen har en viktig roll som förebild. Chefen ska inspirera, vara positiv och välvilligt inställd till förändringar. Chefen ska tacka, ge respons, motivera och belöna. Chefen ska förstå att ledarskap är förknippat med känslor. En organisation med ett bra ledarskap utstrålar glädje, respekt, öppenhet, iver, tålamod, förtroende, transparens, ödmjukhet, mod, ansvarsfullhet och förståelse.

Jag önskar alla som arbetar i ledande ställning inom utbildningsväsendet en skön sommar och välförtjänt semester. Ert arbete är viktigt, krävande och värdefullt!

Aija Rinkinen
undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Ledarskap inom utbildningsväsendet kräver yrkesskicklighet samt målmedvetet och ihärdigt arbete. Var och en bär sitt ansvar som medlem i arbetsgemenskapen, även om chefen håller i trådarna. Läs mera

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är tio minus två?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .