9.10.2017

Quo vadis, bildningen i Finland?

Blogg 9.10.2017

Olli-Pekka HeinonenTrots sin gammaldags klang är bildning en mycket pragmatisk verksamhet som syftar till praktisk nytta. Enligt den officiella definitionen betyder bildning kunskap och andlig mognad som man tillägnat sig genom fostran. Bildning bygger på lärdom, kunskaper och färdigheter som vi får med hjälp av skolväsendet. Detta kallas ofta boklig bildning.

En djupare bildning, så kallad hjärtats bildning, omfattar dock mycket mer, en människas andliga, inre utveckling och mognad. Bildning betyder inte bara att lära sig fakta och färdigheter, utan är framförallt förmågan och viljan att tillämpa dem för samhällets bästa. Det finns t.ex. en speciell beställning på kulturell bildning i dagens Finland med sin kulturella mångfald.

Skolväsendet i Finland är fortfarande ett av de bästa i världen. Hos oss har alla tillgång till boklig bildning. Vi måste också i framtiden se till att alla har lika möjligheter till boklig bildning oberoende av boningsort, språk och exempelvis föräldrarnas utbildningsbakgrund. Skillnaderna i inlärningsresultaten har dock ökat under senare år.

Vid sidan av den bokliga bildningen spelar den andliga mognaden idag en större roll än någonsin tidigare. Tack vare digitala medier har alla tillgång till aktuell information. Det är därför inte längre lika viktigt att tillägna sig enskilda kunskaper. Däremot har förmågan att behandla, bedöma och tillämpa existerande information fått en allt viktigare roll. Ny kunskap uppstår i accelererande takt och många komplicerade frågor har i själva verket inte en enda riktig lösning. Eftersom ny kunskap produceras i nätverk behövs allt mångsidigare färdigheter att göra tillsammans och interagera.

I hjärtats bildning ingår bland annat förmågan att möta människor som är av en annan åsikt och att agera tillsammans med alla. I den postfaktiska tiden tillspetsas åsikterna och vi sluter oss lätt samman i våra egna bubblor tillsammans med dem som är av samma åsikt. Samtidigt förlorar vi möjligheten att få nya insikter och förstå världen. Vi måste på nytt lära oss sätt att tänka, mötas och skapa förståelse och att reflektera tillsammans. I bildning ingår också ett öppet sinne, nyfikenhet, interkulturell förståelse och vilja och förmåga att förstå andra och sätta sig in i en annans situation.

Bildning är inte ett tillstånd utan en process. Vi kan lära oss nytt varje dag. Enligt en gammal sägen berättade en indianhövding för sin unga kollega att det bor två hundar inom honom. Den ena hunden beter sig alltid vänligt och konstruktivt, den andra vill hela tiden förstöra och slita sönder. Den unga kollegan frågade vilkendera hunden som vinner. Den som jag matar, blev svaret. Människan har alltså varje ögonblick möjlighet att välja vilka sidor hos sig själv hon vill utveckla, den bildade eller den sönderslitande.

Olli-Pekka Heinonen
Utbildningsstyrelsens generaldirektör

Bildningsakademien är en utbildningshelhet med hög profil, som har lanserats av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Utbildningsstyrelsen samt undervisnings- och kulturministeriet. Som deltagare inbjuds en noggrant utvald skara av samhällspåverkare och beslutsfattare. Bildningsakademiens mål är att uppdatera diskussionen om bildning, öka uppskattningen av utbildning, fostran och forskning samt att hitta lösningar för att upprätthålla och stärka Finlands bildningsnivå. Bildningsakademien anordnas för första gången i slutet av 2017 för att fira det hundraåriga Finland. Läs mer: Sivistysakatemia.fi

Olli-Pekka HeinonenBildningsakademien för samhällspåverkare och beslutsfattare anordnas för första gången i slutet av oktober. Som upptakten till kursen, funderar Olli-Pekka Heinonen om boklig bildning och hjärtats bildning på bloggen. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är sju minus fem?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .