15.5.2017

Skolgymnastik och Move! till stöd för hälsovården

Blogginlägg 15.5.2017

Matti PietiläEn insändare i Helsingin Sanomat 1.5.2017 behandlade konditionsmätningar som utförs i skolorna. Insändaren gav upphov till en synnerligen livlig debatt. Eftersom svaret som Utbildningsstyrelsen skrev inte publicerades i tidningen, publiceras det här.

I skolorna väljs undervisningsmetoderna av lärarna. Om läraren planerar att i gymnastikundervisningen eventuellt använda olika test eller mätningar, ska utgångspunkten vara att de främjar undervisningens och utvärderingens uppmuntrande och handledande funktioner, motiverar eleverna till motion som bidrar till välbefinnande samt bidrar till elevens positiva attityd till sin egen kropp. Undervisningsmetoderna och aktiviteterna i gymnastiken ska planeras och genomföras så att fokus inte ligger på tävling och inbördes jämförelse av eleverna, utan på uppföljning av hur elevens eget lärande och arbete utvecklas.

Det nationella uppföljningssystemet Move! för fysisk funktionsförmåga bland grundskolelever (www.edu.fi/move) startade officiellt hösten 2016 då de nya grunderna för läroplanen inom den grundläggande utbildningen togs i bruk. Från och med augusti 2016 genomförs mätningarna bland elever i årskurs 5 och från och med augusti 2018 också i årskurs 8.

Resultaten från Move!-mätningarna används inte som grund för elevens bedömning, utan syftet med dem är att försöka sporra och handleda eleverna att ta hand om sin egen funktionsförmåga och sitt välbefinnande. Mätresultaten utnyttjas för att stödja förebyggande skolhälsovård i samband med de omfattande hälsoundersökningarna i årskurserna 5 och 8. Det är fråga om ett yrkesövergripande samarbete för barns och ungas välbefinnande.

I och med att barn och unga sitter stilla allt mer har deras fysiska aktivitet minskat och därmed har också elevers fysiska förutsättningar att klara av utmaningar i vardagen försvagats. Move!-mätningarna omfattar de centrala utmaningarna inom fysisk funktionsförmåga som dagens elever möter. Exempelvis 20 meters skyttellöpningen (”pip-testet”) som tas upp i insändaren ger information om uthållighet och rörelsefärdighet. I vardagslivet behöver eleverna dess egenskaper till exempel för att ta sig till skolan med egen muskelkraft, röra sig i olika typer av terräng och i vatten samt för att delta i olika gemensamma spel och lekar.

Våra fysiska egenskaper (uthållighet, snabbhet, kraft och rörlighet) lagras inte, utan vi borde alla upprätthålla dem kontinuerligt. Det mest centrala i alla interaktiva situationer i Move!-systemet – liksom i gymnastikundervisningen överlag – är i grund och botten att sporra eleverna till fysisk aktivitet, till att modigt pröva på olika motionsuppgifter och till att försöka göra sitt bästa.

Och det i sig är en mycket viktig fråga – inte bara för den enskilda eleven – utan för hela Finlands folkhälsa och nationalekonomi.

Matti Pietilä
undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Om läraren planerar att i gymnastikundervisningen eventuellt använda olika test eller mätningar, ska metoderna planeras och genomföras så att fokus inte ligger på tävling och inbördes jämförelse av eleverna. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är nio minus åtta?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .