24.5.2016

Vad är pedagogik inom småbarnspedagogiken?

Blogginlägg 23.5.2016

Anneli RautiainenFör några år sedan kom det i samband med övergångsmöten fram att de nya förstaklassarna inte hade fått lära sig att läsa eller skriva i förskolan. Trots det hade cirka hälften av barnen lärt sig läsa och skriva innan de började skolan. Av tradition har man försökt undvika att undervisa barn som inte uppnått skolåldern men det går inte att hindra barn från att lära sig. Barn lär sig också äta, gå, tala, hoppa på ett ben osv.

I utkastet till de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik betonas pedagogiken. Pedagogiken är ett genomgående tema i all verksamhet. Det behövs också ett starkt pedagogiskt ledarskap. Vad är då pedagogik inom småbarnspedagogiken? Det är något vi tillsammans ska utveckla och försöka hitta både forskningsbaserade och konkreta praktiska modeller för.

Pedagogik inom småbarnspedagogiken innebär medvetna åtgärder som stödjer barnens lärande och välbefinnande. Pedagogiken ska vara närvarande i den dagliga verksamhetskulturen, i lärmiljöerna och i leken, som är ett centralt element inom småbarnspedagogiken. Det är särskilt viktigt att barnen är delaktiga.

Viktigt är också det pedagogiska ledarskapet, som är förknippat med mångprofessionellt samarbete. Ledarskapet ska stödja utvecklandet av verksamhetskulturen mot en lärande gemenskap. Utvärderingsinformation ska utnyttjas. Resultatet av ett bra ledarskap är en trygg och välmående småbarnspedagogik.

I stället för att koncentrera oss på vad de vuxna gör eller inte får göra, ska vi utgå från barnet. Vad behöver barnet? Hur stöds barnets växande och lärande? Hur ska barnet aktiveras individuellt och i grupp?

Utbildningsstyrelsen har öppnat en ansökan om statsunderstöd för utvecklingsprojekt. Kommuner och samkommuner kan ansöka om finansiering för att utveckla pedagogiken. Samarbetspartnern kan också vara till exempel forskningsanstalter eller andra aktörer. Eftersom grunderna för planen för småbarnspedagogik för med sig nya utvecklingsområden, lönar det sig att söka finansiering för att utveckla personalens kompetens och genomföra bra projekt. I takt med att planen för småbarnspedagogik tar form klarnar det säkert vilka delområden som förutsätter utveckling på lokal nivå. Utvecklingsarbetet har just börjat och vi väntar med spänning på vilka innovationer och experiment det kommer att föra med sig. I bästa fall utvecklar projekten bestående strukturer och innehåll för verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken.

Efter beredningsarbetet är det dags att fundera över kvalitetskriterierna inom småbarnspedagogiken. Det är viktigt att likabehandling och jämlikhet uppnås inom all småbarnspedagogik i hela landet. Genom att skapa en sammanhängande helhet som fortgår från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen skapas kontinuitet i barnets växande och lärande. Det förutsätter gemensamt arbete, inte bara samarbete.

Det är dags att tänka över sektorsgränserna och skapa en gemensam stig för varje barn. Alla barn förtjänar att bli sedda, hörda, accepterade och älskade. Framför allt behöver barnen trygghet, godkännande och positiv respons. Lyckligtvis går det inte att hindra barn från att lära sig.

Anneli Rautiainen
undervisningsråd
Utbildningsstyrelsen

Anneli RautiainenPedagogik inom småbarnspedagogiken innebär medvetna åtgärder som stödjer barnens lärande och välbefinnande. Det är något vi tillsammans ska utveckla och försöka hitta både forskningsbaserade och konkreta praktiska modeller för. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är noll plus nio?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .