23.8.2016

Värdefrågorna ska diskuteras även i skolan

Blogginlägg 23.8.2016

Gun Oker-Blom61 500 förstaklassister har inlett sin skolgång denna höst. De möter inte bara en ny fas i sitt liv, utan också en skola med en helt ny läroplan, LP 2014. En läroplan som vid sidan om mycket annat som lyfts fram i medierna inför skolstarten också innehåller en tydligt uttalad värdegrund.

Samhället blir ständigt allt mer mångfasetterat, kunskap och information finns överallt, barnen lever i en global verklighet där språk och kulturer möts och omformas. Utbildningen ska enligt LP 2014 grunda sig på respekt för livet och för de mänskliga rättigheterna, på alla människors lika värde och på att varje barn är unikt i sig. Skolan ska främja bland annat demokrati, kulturell och språklig mångfald och en hållbar livsstil. Skolan ska stödja elevernas varierande kulturella identiteter och handleda eleverna att se världen utgående från även andra människors livssituationer. Tillsammans ska alla i skolan, över språk- och kulturgränser, skapa förutsättningar för genuin kommunikation och gemenskap.

Under sommarlovet möttes vi av flera tragiska nyheter om våld och terror både i Europa och i övriga delar av världen. Ofta utförs våldsdåden av unga människor, till och med skolelever, många av dem rotlösa unga, som förlorat tron på att livet har en mening. Krig och krigshot finns ständigt i dagens värld. ”Varför” är en fråga som våra barn och unga ställer oss. Hur ska vi svara på den frågan?

Samhället behöver en aktiv värdediskussion, det står klart. Läroplanen stödjer starkt denna tanke och betonar att värdediskussioner ska föras i skolan, och att eleverna ska få stöd för att utveckla en egen värdegrund. Barn och unga behöver vägledning i de många olika val de ska göra. Utbudet är enormt, inte minst genom den digitala revolution vi är mitt inne i.

När man börjar diskutera värdegrundsfrågor i skolan är det skäl att börja i det lilla, i vardagen, i den dagliga undervisningen. Alla unga människor söker svar på de grundläggande livsfrågorna, de som handlar om liv och död, vi och de, gott och ont, rätt och fel, rättvisa och orättvisa, makt och maktlöshet. Dessa frågor kan bearbetas genom varje verksamhet i skolan, inom olika teman, eller läroämnen och inom de ämnesövergripande lärområdena i den nya läroplanen. Då blir det också naturligt att förankra värdefrågorna i konkreta aktuella exempel såsom de globala konflikter och terrordåd som barnen hör om i olika medier, eller kanske själva drabbats av.

Och slutligen: Även de vuxna behöver en värdediskussion för sin egen del, som stöd för rollen som uppfostrare, föräldrar, pedagoger. Och barnen behöver vuxna förebilder för att kunna växa som människor. Framför allt behöver barnen och de unga möta sådana vuxna som har visioner, som har en medveten värdegrund och som bearbetat sin egen syn på livet och människan. Då kan de få stöd och vägledning för att orientera sig i de stora livsfrågorna och steg för steg skapa sin egen sammansatta identitet.

Gott nytt läsår 2016-2017!

Gun Oker-Blom
Direktör för verksamhetsenheten för Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, Utbildningsstyrelsen

61 500 förstaklassister har inlett sin skolgång denna höst. De möter inte bara en ny fas i sitt liv, utan också en skola med en helt ny läroplan, LP 2014. En läroplan som vid sidan om mycket annat som lyfts fram i medierna inför skolstarten också innehåller en tydligt uttalad värdegrund. Läs mera

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är sju plus tre?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .