8.4.2016

152 000 sökande i vårens gemensamma ansökan till högskolor

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 7.4.2016

I gemensam ansökan till högskolor som avslutades 6.4. fanns ca 152 000 sökande och ca 50 000 nybörjarplatser. Nästan 54 procent av sökande sökte i första hand till en yrkeshögskola.

Precis som tidigare år skickade många in sin ansökan i sista stund. Till exempel under sista kvällen för ansökan skickades nästan 2 600 ansökningar inom en timme.

I denna ansökan ingick fler ansökningsmål och nybörjarplatser jämfört med förra våren. Allt som allt ingick 1 880 ansökningsmål, varav 57 procent vid universitet. Det fanns nästan 40 procent fler ansökningsmål och 10 procent fler nybörjarplatser jämfört med förra våren. De ökade antalen beror på universitetens magisterprogram som för första gången ingick i gemensam ansökan. Ändå var antalet sökande en aning färre än förra våren (154 400).

Det färre antalet sökande kan delvis förklaras med det, att de 1 800 sökande som inte har betalat handläggningsavgiften för ansökan har lämnats bort från totalantalet. Handläggningsavgiften har denna vår varit i bruk för sökande med en grundutbildning som beviljats i något annat land än i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. Ansökan behandlas inte ifall ingen betalning har gjorts.

Denna vår hade högskolorna för första gången skyldighet att reservera en del av nybörjarplatserna för sökande som söker sin första studieplats i en högskola. Enligt högskolornas meddelanden är cirka 45 procent av nybörjarplatserna (22 600) i vårens gemensamma ansökan avsedda för förstagångssökande. Av alla sökande var ca 80 procent (121 000) förstagångssökande.

I universiteten är fortfarande bl.a. medicinska, teater-, dans- och musikbranschen de mest populära. De mest populära branscherna i yrkeshögskolorna är social-, hälso- och idrottsområdet samt området för teknik och kommunikation. Populariteten har beräknats genom att jämföra antalet sökande för hela branschen med antalet förstahandssökande enligt utbildningsområde.

Till näst kontrollerar högskolorna ansökningarna och ordnar urvalsprov. Sökande kan få antagningsresultat redan från och med början på våren, och alla resultat publiceras senast 1.7. Vid övergången mellan juni och juli kommer alla sökande i gemensam ansökan att få en sammanställning av det just då rådande antagningsresultatet.

Ytterligare information:
Specialsakkunnig Merja Väistö, , tel.029 533 1386
Specialsakkunnig Pirjo Karhu, , tel. 029 533 1317

I gemensam ansökan till högskolor som avslutades 6.4. fanns ca 152 000 sökande och ca 50 000 nybörjarplatser. Nästan 54 procent av sökande sökte i första hand till en yrkeshögskola.

 

FacebookTwitterYouTube