11.10.2016

Arbetslivsorienterade bästa praxis –modeller belönades

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 11.10.2016

Utbildningsstyrelsens tävling för bästa praxis inom yrkesutbildningen resulterade i 151 bidrag, av vilka fem belönades. Gemensamt för de belönade bidragen är att de beskriver arbetsplatsliknande lokaler och situationer som en del av läroanstalternas lärmiljöer.

Bästa praxis-modellerna presenteras under ett tvådagarsseminarium på Fiskartorpet i Helsingfors 10–11 oktober och de bästa projekten premierades den 10 oktober.

Nya lärmiljöer genom arbetslivssamarbete

Under temat Arbetslivssamarbete och utbildningens effekter belönades två projekt: Samkommunen för utbildning i Sastamala fick pris för sin beskrivning av en lärmiljö som skapats i samarbete med arbetslivet kombinerad med utvidgad inlärning i arbetet och Samkommunen för utbildning i Valkeakoskiregionen för sin beskrivning av Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistos samarbetsmodell (2+1) med Skanska Oy.

I Sastamalas modell skapar utbildningsanordnaren en ny lärmiljö eller utvecklar de lärmiljöer som finns tillsammans med ett företag och inleder samtidigt utvidgad inlärning i arbetet.

Priset motiverades med att modellen förbättrar matchningen mellan de studerandes kompetens och arbetslivets behov, erbjuder nya lärstigar, främjar sysselsättningen och bidrar till att företagens anställda kontinuerligt utvecklar sin kompetens.

I Valkeakoskis modell avläggs examen för husbyggare i samarbete med ett byggföretag. Utöver studierna vid läroanstalten utbildas de studerande vid företaget genom inlärning i arbetet, sommararbete och under det sista läsåret genom läroavtal.

Modellen både bidrar till att matcha de studerandes kompetens med arbetslivets behov och främjar sysselsättningen. Modellen har stor potential till goda resultat och effekter och den går att tillämpa också inom andra branscher.

Kollegialt nätverk som stödjer kunnandet

Under temat Lärarna som främjare av utvecklingen av kunnande belönades Samkommunen för utbildning i Mellersta Nyland för sitt kollegiala stödnätverk för nätpedagogik och ikt-kompetens.

Det är ett stödnätverk, där man planerar och utvecklar IKT-baserade undervisnings- och samarbetsmetoder.

Priset motiverades med att utvecklingsarbetet uppmuntrar alla i arbetsgemenskapen att använda nätpedagogik.

Kollektivt lärande i ett pedagogiskt kooperativ

Under temat Kundorienterade och flexibla vägar för utveckling av kunnande premierades Kiipulan ammattiopistos modell för kollektivt lärande inom den yrkesinriktade specialundervisningen.

Modellen som går ut på gruppbaserat arbetslivsorienterat lärande beskriver hur ett pedagogiskt kooperativ utvecklas. De studerande arbetar i grupper på ett företagsinriktat sätt med riktiga kundarbeten. Centrala verktyg för lärandet är bl.a. ett personligt lärandeavtal, autentiska kundprojekt, eget företag och utvecklande av det, kamratlärande och -ledarskap.

Priset motiverades med att lärandet i det pedagogiska kooperativet är kundorienterat, kollaborativt och konkret. Kooperativet möjliggör lärande på arbetsplatsen även för studerande som behöver särskilt stöd och inom branscher där det inte finns tillräcklig företagsverksamhet på den studerandes hemort.

Verkliga arbetsuppdrag åt riktiga kunder

Priset för modigaste idé gick till Kainuun ammattiopisto i Kajana för en modell som beskriver arbetslivsorienterat lärande på läroanstalten.

I modellen har läroanstaltsmiljöer omformats till arbetsplatsmiljöer. Alla studerande inom ett visst kompetensområde hör till samma ”företag”. Lärarteam handleder de studerande som lär sig genom att utföra arbeten åt riktiga kunder. Man övergår från företagsliknande klassrum till företagsliknande lokaler och genomför projekt där man utför arbeten åt riktiga kunder.

I motiveringarna sägs att de studerande i processen tillägnar sig arbetslivets olika roller och företagsamhet samt utvecklar sina samarbetsfärdigheter. Idén har tillämpats inom olika branscher och går lätt att sprida.

Mer information:
direktör Esa Karvinen, tel. 029 533 1532
överinspektör Marjut Kuokkanen, tel. 029 533 1541
undervisningsråd Minna Taivassalo, tel. 029 533 1294

Utbildningsstyrelsens tävling för bästa praxis inom yrkesutbildningen resulterade i 151 bidrag, av vilka fem belönades. Gemensamt för de belönade bidragen är att de beskriver arbetsplatsliknande lokaler och situationer som en del av läroanstalternas lärmiljöer.

 

FacebookTwitterYouTube