22.9.2016

Cirka 27 000 sökande i höstens gemensamma ansökan till högskolorna

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 22.9.2016

26 900 sökande sökte i den gemensamma ansökan till högskolorna vars ansökningstid slutade igår. Antalet sökande sjönk med 5 % jämfört med ifjol på hösten.

Antalet förstahandssökande var cirka 21 500. Social-, hälso- och idrottsområdet vid yrkeshögskolorna hade mest sökande (hösten 2015 var antalet sökande 28 400).

Antalet ansökningsmål i höstens gemensamma ansökan var ca 200 och antalet nybörjarplatser ca 6 000, dvs. motsvarande antal som förra hösten. Högskolorna hade reserverat ungefär hälften av nybörjarplatserna för förstagångssökande.

Hur fortskrider den gemensamma ansökan efter ansökningstiden?

Efter ansökningstiden skickar största delen av yrkeshögskolorna kallelser till urvalsproven. De som söker till universiteten deltar i urvalsprov utan någon särskild kallelse.

Högskolornas antagningsresultat publiceras senast 25.11. De sökande som godkänns som studerande ska ta emot sin studieplats senast 9.12 kl. 15.00.

Antalet sökande till högskolorna i höstens gemensamma ansökan
Högskola Antalet sökande Förstahandssökande Förstagångssökande
Centria-ammattikorkeakoulu 1114 828 1075
Diakonia-ammattikorkeakoulu 3368 1417 2849
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 3530 1922 3015
Helsingin yliopisto 70 46 30
Humanistinen ammattikorkeakoulu 81 42 11
Hämeen ammattikorkeakoulu 953 385 859
Itä-Suomen yliopisto 34 26 15
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1548 809 1342
Jyväskylän yliopisto 288 182 188
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 2887 1536 2393
Kajaanin ammattikorkeakoulu 390 188 334
Karelia-ammattikorkeakoulu 874 423 747
Lahden ammattikorkeakoulu 3143 1253 2870
Lapin ammattikorkeakoulu 1174 809 994
Laurea-ammattikorkeakoulu 7932 3853 6324
Metropolia Ammattikorkeakoulu 8928 5190 7405
Oulun ammattikorkeakoulu 477 257 404
Saimaan ammattikorkeakoulu 1544 691 1323
Satakunnan ammattikorkeakoulu 792 501 649
Savonia-ammattikorkeakoulu 1692 1144 1294
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1620 901 1391
Tampereen ammattikorkeakoulu 2955 1874 2423
Turun ammattikorkeakoulu 3095 1911 2564
Vaasan ammattikorkeakoulu 555 207 489
Vaasan yliopisto 583 454 310
Åbo Akademi 14 7 12
Total 26855 26855 21496

Antalet sökande branschvis i höstens gemensamma ansökan till högskolorna
Utbildningsområde Antalet sökande Förstahandssökande Förstagångssökande
Det humanistiska och pedagogiska området 296 185 245
Pedagogiska 14 7 12
Handelsvetenskapliga 404 279 299
Kulturbranschen 421 336 189
Idrottsvetenskapliga 51 15 31
Naturvetenskaperna 300 213 183
Det naturvetenskapliga området 1444 740 1175
Naturresurs- och miljöområdet 379 248 265
Turism-, kosthålls- och hushållsområdet 728 403 655
Social-, hälso- ja idrottområdet 17509 16528 14272
Teknik och trafik 3384 2485 2930
Samhällsvetenskaplig 220 201 27
Samhällsvetenskaps-, företagsekonomi- och förvaltningsområdet 6618 5215 5466
Total 26855 26855 21496

Mer information:
Specialsakkunnig Merja Väistö, tel. 029 533 1386, Specialsakkunnig Pirjo Karhu, tel. 029 533 1317,

26 900 sökande sökte i den gemensamma ansökan till högskolorna vars ansökningstid slutade igår. Antalet sökande sjönk med 5 % jämfört med ifjol på hösten.

 

FacebookTwitterYouTube