15.4.2016

De nya modellbokstäverna tas i bruk i höst

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 15.4.2016

De nya modellbokstäverna kan enligt Utbildningsstyrelsens rekommendation tas i bruk fr.o.m. den 1 augusti 2016 samtidigt med de lokala läroplanerna.

Utbildningsstyrelsen har i samband med stödmaterialet till grunderna för läroplanen för den grundliggande utbildningen den 1 augusti 2015 utfärdat en rekommendation om de nya modellbokstäver, -siffror och övriga tecken. Utöver bokstäver som används i svenska och finska har modellbokstäver även publicerats för nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska och romani.

Reformen för med sig en del förändringar som önskats framför allt inom matematiken: siffran 7 och bokstäverna z och q får ett tvärstreck och den lilla L-bokstaven får en krok på slutet för att skilja den från siffran 1.

I samband med revideringen av läroplanerna rekommenderade Utbildningsstyrelsen att de nya modellbokstäverna och -siffrorna tas i bruk i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen från och med hösten 2016.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar även att de nya modellsiffrorna genast tas i bruk i alla årskurser och inom alla utbildningsformer. Det är särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid tvärstrecket på siffran 7 och skillnaden mellan siffrorna 1 och 7.

De nya modellbokstäverna, -siffrorna och övriga tecknen finns på Utbildningsstyrelsens webbplats i samband med stödmaterialet i modersmål och litteratur.

Finska

Svenska

Samiska

Romani

Tilläggsuppgifter vid Utbildningsstyrelsen:
Undervisningsrådet Minna Harmanen, puh. 029 533 1481

De nya modellbokstäverna kan enligt Utbildningsstyrelsens rekommendation tas i bruk fr.o.m. den 1 augusti 2016 samtidigt med de lokala läroplanerna.

 

FacebookTwitterYouTube