6.6.2016

Ett utvecklingsnätverk för gymnasierna ska reformera gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 6.6.2016

Utbildningsstyrelsen har valt 84 gymnasier till ett utvecklingsnätverk för gymnasierna. Nätverket är en del av Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Det nya gymnasiet - Våga prova.

- För att gymnasiet ska kunna svara på framtida utmaningar behövs en reform av pedagogiken, lärmiljöerna och verksamheten. Experiment som gäller pedagogik och nya lärmiljöer ska nu påbörjas. Samarbetet mellan gymnasiet och den högre utbildningen ska öka och de studerande ska kunna avlägga högskolestudier redan i gymnasiet. Lärandet ska inte längre vara lika beroende av tid och plats. De bästa erfarenheterna kommer att användas som grund för arbetet med att utveckla gymnasiet, konstaterar undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Grahn-Laasonen hoppas att det nära samarbetet med högskolorna i de kommande experimenten ska utvecklas till ett permanent verksamhetssätt och bli en del av gymnasiets hela verksamhet.

- För de studerande skapas flexiblare studievägar från gymnasiet till den högre utbildningen. De studerande ska kunna avlägga högskolestudier redan under gymnasietiden och söka ett utbildningsområde som tilltalar dem. Jag ser i det här många möjligheter för utveckling av hela gymnasieutbildningen, säger Grahn-Laasonen.

I utvecklingsnätverkets experiment ska pedagogiken utvecklas så att den stöder bland annat delaktighet, interaktion, ett brett kunnande och ämnesövergripande lärande. I planerna ingår framtagning av nya inlärningsmetoder och sätt att organisera lärandet. Bedömningen ska göras mångsidigare med hjälp av självbedömning och kamratbedömning. Ämnesintegrerande teamarbete, som både lärarna och de studerande deltar i, ska ordnas i form av mindre helheter och genom hela gymnasiet.

Studiemiljöerna ska utvecklas till exempel genom att skapa nya och förstärka befintliga regionala verksamhetsstrukturer för samarbetet mellan gymnasier, universitet och aktörer inom arbetslivet. I samarbetet med högskolorna planeras integrering av gymnasiestudierna med akademiska studier och med olika kurser i vilka de studerande kan bekanta sig med olika områden. Samarbetet med företag kommer att vara aktivitetsbaserat. Målsättningen är att stärka det lärande som sker överallt och oberoende av tid och plats. De gemensamma digitala verksamhetsmiljöerna kommer också att utvidga det internationella nätverkandet.

Gymnasiernas verksamhetskultur ska utvecklas bland annat genom att stärka de arbetssätt som utgår från de studerande och det pedagogiska ledarskapet. De studerande kommer att vara aktivt involverade i utvecklingsarbetet och i planeringen av verksamhetsmiljöerna. Studerande kommer att fungera som handledare i studierna i de olika läroämnena. Det regionala utvecklingsarbetet ska stärkas genom långsiktigt arbete, gemensamma utbildningar och digitala verksamhetsmiljöer.

De utbildningsanordnare och gymnasier som valts till nätverket ska utveckla sin verksamhet i enlighet med läroplansgrunderna och utifrån lokala utgångspunkter och behov. Arbetet påbörjas hösten 2016 med ett nationellt seminarium. År 2018 följs verksamheten upp, och samtidigt avgörs nätverkets fortsatta verksamhet.

Nätverket, olika evenemang och en digital plattform kommer att stödja spridningen av kunnandet, både inom nätverket och till andra aktörer. Till gymnasiernas utvecklingsnätverk sökte 165 gymnasier. Även de anordnare av gymnasieutbildning och gymnasier som inte blev valda till det nationella utvecklingsnätverket kan delta i regionala evenemang och i utveckling av gymnasieutbildningen.

Gymnasierna i nätverket

Mer information

vid Utbildningsstyrelsen:
direktör Jorma Kauppinen, , 029 533 1091
undervisningsråd Tiina Tähkä, , 029 533 1331
direktör Gun Oker-Blom, , 029 533 1138 (svenskspråkig utbildning)
vid undervisnings- och kulturministeriet:
specialmedarbetare Matias Marttinen (undervisnings- och kulturministerns presskontakter), , 044 269 3113

Utbildningsstyrelsen har valt 84 gymnasier till ett utvecklingsnätverk för gymnasierna. Nätverket är en del av Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Det nya gymnasiet - Våga prova.

 

FacebookTwitterYouTube