14.4.2016

eTwinningprojekt möter målen i de nya läroplans- och examensgrunderna

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 14.4.2016

Vinnaren i eTwinningnätverkets årliga finländska tävling är Mari Jokela i Lapin matkailuopisto i Kittilä. Andra platsen gick till Merja Jokinen i Lehtisaaren koulu i Jyväskylä.

Både första och andrapristagarna belönades under en särskild prisutdelning på ITK-dagarna i Tavastehus 14.4. De belönas dessutom med ett deltagande på eTwinnings årliga konferens, som i år går av stapeln 27–29.10 i Aten.

eTwinning är ett EU-program som skapar möjligheter för skolor att samarbeta digitalt över landsgränserna i Europa. I Finland koordineras eTwinning av Utbildningsstyrelsen.

Mari Jokela undervisar i turism-, kosthålls och ekonomibranschen vid Lapin matkailuopisto. I hennes projekt YES – Young Europeans in the Statistics fick de studerande genomföra sin på ett nytt sätt, tillsammans med europeiska klasskamrater från Holland, Spanien, Frankrike, Italien och Rumänien. De studerande skapade enkäter i internationella team på teman som intresserad dem, såsom musik, hobbyer, videospel och framtiden med flera. De andra studerande svarade på enkäterna som sedan sammanställdes och analyserades av samma internationella team som skapat enkäten, och till sist sammanställdes alla enkäter till en helhet, med hjälp av statistisk grafik.

Under arbetets gång lärde de studerande även känna varandra, de kommunicerade på engelska, lärde sig använda olika digitala verktyg och bekantade sig med varandras kulturer.

- Målet i matematikkursen är den studerande kan tillämpa statistik, tabeller och infografik i problemlösning, och att framföra sina matematiska resultat som statistik, tabeller och infografik, berättar Mari Jokela. - Dessutom ska de studerande kunna räkna ut eller definiera de mest centrala statistiska nyckeltalen. Allt detta uppfylldes genom projektet.

I samarbetet använde de studerande många olika slags digitala verktyg: Titanpad, Padlet, Google Forms, SurveyMonkey, eTwinnings lärplattform TwinSpace (chatten, forumen), e-post och Officeverktyg (word och excel).

Merja Jokinen är lektor i fysik, kemi och matematik i år 7–9 vid Lehtisaaren koulu i Jyväskylä. I hennes projekt Feed the 9 000 000 000 utförde eleverna en statistisk undersökning på matsvinnet i sin egen vardag. Partnereleverna kom från skolor i Belgien ochTurkiet. På basis av en gemensam videoföreläsning valde och planerade eleverna sin undersökning i internationella team; på matsvinnet hemma eller på skolan eller på konsumentvanor. De beskrev sina resultat genom statistiska medel och diskuterade till slut tillsammans resultaten i internationella smågrupper, där de också sökte lösningar på hur man som individ kan påverka matsvinnet. På samma gång lärde de sig se att de lösningar de kommit med kan ha betydelse på europeisk nivå.

I undersökningarna användes olika slags verktyg. Som kommunikationsmedel användes Skype, genom vilket eleverna övade sig tolka resultaten och att diskutera i internationella smågrupper. Elevernas kommunikations- och mediekompetens stärktes. Genom projektet lärde sig eleverna även att vara uthålliga, att jobba självständigt, även på fritiden. Också ansvaret för miljön, hälsan och hållbar utveckling stärktes.

- Projektet var intressant, jag lärde mig framförallt att jämföra matsvinnet i Finland med andra länders. Jaga hade heller aldrig fyllt i Exceltabeller innan det där projektet. Mitt eget par kom från Turkiet och vårt samarbete gick rätt bra via Skype, trots språkbarriären, säger Vilja Haukkamäki, klass 8.

Det nätbaserade eTwinning är finansierat av EU-kommissionen som en del av Erasmus+-programmet. Sedan januari 2005 har fler än 375 000 lärare i 159 000 skolor registrerat sig i nätverket. Just nu pågår 49 000 projekt. Finland har 4 600 registrerade eTwinnare från 1 900 skolor. eTwinning riktar sig till personal inom småbarnspedagogiken, i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt på andra stadiet. eTwinning har utvecklats till en stark lärargemenskap som bygger på läroplansenliga digitala projekt mellan skolklasser i Europa.

Mer information:
Yrjö Hyötyniemi, 029 533 1073
Mia Sandvik, 029 533 1195
fornamn.efternamn(at)oph.fi

eTwinningportalen

Vinnaren i eTwinningnätverkets årliga finländska tävling är Mari Jokela i Lapin matkailuopisto i Kittilä. Andra platsen gick till Merja Jokinen i Lehtisaaren koulu i Jyväskylä.

 

FacebookTwitterYouTube