5.9.2017

Höstens gemensamma ansökan till högskolor kör ingång – 6 400 studieplatser ingår

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 5.9.2017

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 6 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 20 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen Studieinfo.fi.

Antalet studieplatser i höstens gemensamma ansökan är ca 6400. Antalet ansökningsmål är ca 200, av dessa är 15 universitetsutbildningar. 21 yrkeshögskolor och tre universitet erbjuder utbildning i höstens gemensamma ansökan. Hälften av studieplatserna är reserverade för förstagångssökande.

De utbildningar som ingår i höstens gemensamma ansökan är för det mesta finskspråkiga. Flest studieplatser finns på yrkeshögskolornas social- och hälsoområde. I yrkeshögskolornas utbildningsutbud ingår både utbildningar som arrangeras som dagsundervisning och som flerformsundervisning. I ansökan ingår även högre yrkeshögskoleutbildningar.

Den sökande kan söka till sex ansökningsmål i den gemensamma ansökan. Ansökningsmålen skall sättas i prioritetsordning på ansökningsblanketten. Noggrannare ansökningsanvisningar finns i Studieinfo.

Ansökningsresultaten publiceras senast den 24 november.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Merja Väistö, tel. 029 533 1386,
Specialsakkunnig Mikko Eronen, tel. 029 533 1485,

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 6 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 20 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen Studieinfo.fi.

 

FacebookTwitterYouTube