6.9.2016

Höstens gemensamma ansökan till högskolorna 7.-21.9.

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 6.9.2016

Den gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna och universiteten inleds på onsdagen den 7 september kl. 8 och pågår ända till onsdagen den 21 september kl. 15.

I den gemensamma ansökan deltar 21 yrkeshögskolor och fem universitet. Antalet ansökningsmål som erbjuds är 200, av vilka nio procent finns inom universiteten. Det sammanlagda antalet nybörjarplatser är cirka 6000, av vilka hälften har reserverats för förstagångssökande.

I höstens gemensamma ansökan erbjuds främst finskspråkig utbildning. I yrkeshögskolorna finns det mest nybörjarplatser på social- och hälsovårdsbranschen och i universiteten inom den matematisk-naturvetenskapliga branschen. Inom yrkeshögskolorna erbjuds både utbildningar som anordnas som dagsundervisning och utbildningar som anordnas som flerformsundervisning. I ansökan ingår även högre högskoleexamina.

I den gemensamma ansökan kan man söka till högst sex (6) ansökningsmål, som den sökande skall sätta i prioritetsordning på ansökningsblanketten. De noggranna ansökningsinstruktionerna finns på Studieinfo

Sökanden kan bearbeta sin ansökan via en e-postlänk. Då en sökande lagrar sin ansökan får hen en bekräftelse över sin ansökan i sin e-post. I e-postmeddelandet finns en länk med vilken sökanden kan lägga till och ta bort ansökningsönskemål eller ändra ordningen för dem. Genom att exempelvis med nätbankskoder logga in i tjänsten Min Studieinfo kan sökanden bearbeta ansökan i sin helhet.

Ansökningsblanketten kan fyllas i på Studieinfo

Ansökningsresultaten publiceras senast den 25 november 2016.

Ytterligare information:
Specialsakkunnig Merja Väistö, tel. 029 533 1386
Specialsakkunnig Pirjo Karhu, tel. 029 533 1317

Den gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna och universiteten inleds på onsdagen den 7 september kl. 8 och pågår ända till onsdagen den 21 september kl. 15.

 

FacebookTwitterYouTube