29.6.2017

I högskolornas gemensamma ansökan fick 46 828 studerande en studieplats

Utbildningsstyrelsens mediameddelande 29.6.2017

I vårens gemensamma ansökan till högskolorna fanns 151 440 sökande, varav 31 % fick studieplats. Siffrorna motsvarar siffrorna i ansökan 2016. Sedan 2016 har högskolorna varit skyldiga att reservera en del av nybörjarplatserna för sökande som ännu inte har en studieplats vid en högskola. Av det totala antalet antagna var andelen förstagångssökande ca 83 % både våren 2016 och i år.

Till yrkeshögskolorna antogs 28 % av de sökande, varav 86 % var förstagångssökande. Till universiteten antogs 26 % av de sökande och andelen förstagångssökande var 80 %.

De stora högskolestäderna, där också antalet nybörjarplatser vid högskolorna var stort, lockade mest sökande. Det fanns även stora skillnader mellan de olika högskolorna när det gäller andelen antagna. Svårast var det att bli antagen till Laurea-ammattikorkeakoulu, Konstuniversitetet och de mångvetenskapliga högskolorna i Tammerfors. Även i år var det i genomsnitt lättare att bli antagen till de svenskspråkiga högskolorna än till de finsk- eller tvåspråkiga yrkeshögskolorna eller universiteten.

Resultaten inom de olika utbildningsområdena motsvarar resultaten från tidigare år. Svårast var det att bli antagen till universitet för att studera konst (inom områdena för teater, dans och bildkonst antogs 4 % av de sökande) och psykologi, där 6 % av de sökande antogs. Vid högskolorna och universiteten var det lättast att få studieplats inom det tekniska området, där 37 % av de sökande antogs. I fråga om yrkeshögskolorna var andelen förstagångssökande störst inom turism- och kosthållsbranschen, där 93 % av de antagna var förstagångssökande. När det gäller universiteten var andelen förstagångssökande störst inom det teknisk-vetenskapliga området, där deras andel av de antagna var 87 %.

Resultaten från den gemensamma ansökan skickas denna vecka till de sökande per e-post. En sökande kan ha sökt 6 olika studieplatser och i resultatbrevet meddelas resultaten från alla utbildningar, bl.a. den sökandes poäng. Sökande som har blivit antagna ska ta emot studieplatsen senast fredagen den 14 juli kl. 15. Man kan bli antagen från en reservplats fram till den 14 augusti.

Tilläggsansökan till lediga studieplatser i gemensam ansökan

Högskolorna kan ordna tilläggsansökan till lediga studieplatser i gemensam ansökan den 3 juli–30 augusti. De utbildningar som erbjuds finns i Studieinfo och på högskolornas egna webbsidor allt eftersom högskolorna beslutar att ordna tilläggsansökan. Ansökan till utbildningarna görs via Studieinfo med blanketten för tilläggsansökan för högskolornas gemensamma ansökan.

Ytterligare information:
Specialsakkunnig Merja Väistö, , tfn 029 533 1386
Planerare Riku Hanhinen, , tfn 029 533 1615

UtbildningsområdeSökande Antagna Andelen antagna
Veterinärmedicinska 746 69 9 %
Farmaceutiska 2809 412 15 %
Odontologiska 1467 182 12 %
Humanistiska 11554 2339 20 %
Humanistiska och pedagogiska området (yh) 2332 408 17 %
Pedagogiska 10119 2505 25 %
Ekonomiska 14178 2549 18 %
Kulturområdet (yh) 9250 1821 20 %
Bildkonstområdet 703 26 4 %
Idrottsvetenskapliga 1790 143 8 %
Naturvetenskapliga 10142 2942 29 %
Det naturvetenskapliga området 5700 864 15 %
Naturbruk och miljöområdet (yh) 2105 752 36 %
Medicinska 7213 751 10 %
Agrikultur-forstvetenskapliga 1225 315 26 %
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 5617 1374 24 %
Musik 1316 198 15 %
Annat eller okänt område 726 167 23 %
Juridiska 5922 635 11 %
Psykologi 4756 273 6 %
Social-, hälso- och idrottsområdet (yh) 45468 7638 17 %
Militära området 696 145 21 %
Konstindustriella 2486 243 10 %
Teater och dans 1638 67 4 %
Teknik och kommunikation (yh) 22914 8408 37 %
Teknisk-vetenskapliga 8395 3141 37 %
Teologiska 867 239 28 %
Hälsovetenskapliga 3166 411 13 %
Samhällsvetenskapliga 11420 1991 17 %
Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (yh) 25655 5820 23 %
Sammanlagt 151 440 46 828

LäroanstaltSökande AntagnaAndelen antagna
Aalto-universitetet 9983 1592 16 %
Centria-ammattikorkeakoulu 1985 529 27 %
Diakonia-ammattikorkeakoulu 6096 532 9 %
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 9919 1333 13 %
Helsingfors universitet 23174 3770 16 %
Humanistinen ammattikorkeakoulu 2429 365 15 %
Hämeen ammattikorkeakoulu 8591 1539 18 %
Östra Finlands universitet 15004 2249 15 %
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 14317 1516 11 %
Jyväskylä universitet 14548 1997 14 %
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 7985 1747 22 %
Kajaanin ammattikorkeakoulu 2789 483 17 %
Karelia-ammattikorkeakoulu 3697 688 19 %
Lahden ammattikorkeakoulu 8382 970 12 %
Lapin ammattikorkeakoulu 5525 1161 21 %
Lapplands universitet 4424 596 13 %
Villmanstrands tekniska universitet 3708 481 13 %
Laurea-ammattikorkeakoulu 15714 1096 7 %
Försvarshögskolan 696 145 21 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu 24611 3335 14 %
Oulun ammattikorkeakoulu 10657 1777 17 %
Uleåborgs universitet 10527 1882 18 %
Saimaan ammattikorkeakoulu 4104 570 14 %
Satakunnan ammattikorkeakoulu 5807 1185 20 %
Savonia-ammattikorkeakoulu 7103 1364 19 %
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4949 1089 22 %
Svenska handelshögskolan 1313 323 25 %
Konstuniversitetet 3572 291 8 %
Tampereen ammattikorkeakoulu 18175 1717 9 %
Tammerfors tekniska universitet 4176 1036 25 %
Tammerfors universitet 16870 1800 11 %
Turun ammattikorkeakoulu 13645 1876 14 %
Åbo universitet 18991 2220 12 %
Vaasan ammattikorkeakoulu 3719 669 18 %
Vasa universitet 4608 579 13 %
Yrkeshögskolan Arcada 3589 582 16 %
Yrkeshögskolan Novia 2483 923 37 %
Åbo Akademi 2523 842 33 %
Sammanlagt 151 440 46 828

I vårens gemensamma ansökan till högskolorna fanns 151 440 sökande, varav 31 % fick studieplats. Siffrorna motsvarar siffrorna i ansökan 2016. Sedan 2016 har högskolorna varit skyldiga att reservera en del av nybörjarplatserna för sökande som ännu inte har en studieplats vid en högskola. Av det totala antalet antagna var andelen förstagångssökande ca 83 % både våren 2016 och i år.

 

FacebookTwitterYouTube