3.8.2017

I höst inleder cirka 62 900 förstaklassister sin skolgång

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 3.8.2017

I de flesta kommunerna inleds skolåret nästa vecka och cirka 62 900 nya förstaklassister börjar sin skolgång. Inom den grundläggande utbildningen börjar cirka 60 000 elever i årskurs 7 och i gymnasiet inleder ca 35 300 studerande sina studier. Antalet nya studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen är ca 46 200, inom grundläggande utbildning som förbereder för fristående examen cirka 25 900 och inom yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning cirka 18 800.

I jämförelse med år 2015 är antalet barn som börjar i årskurs 1 hösten 2017 uppskattningsvis några procentenheter större medan antalet grundskolor har minskat med 5 % (129 skolor). Det totala antalet elever i grundläggande utbildning uppskattas vara ungefär detsamma som år 2015. Hösten 2017 kommer det att finnas uppskattningsvis 366 000 elever i årskurserna 1–6 och cirka 175 000 elever i årskurserna 7–9. Antalet förstaklassister i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen kommer uppskattningsvis att vara 3 980, vilket är några procentenheter färre än 2015.

Antalet gymnasiestuderande har minskat i jämnt takt under de senaste åren, men sedan år 2015 ses ingen minskning. Denna höst är antalet gymnasiestuderande cirka 104 100, varav 8 % studerar enligt läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna. Antalet studerande i de svenskspråkiga gymnasierna är cirka 6 400, vilket är 4 % färre än år 2015. Andelen vuxenstuderande är mindre än 2 %.

Utbildning som förbereder för fristående examina och läroavtalsutbildning lockar inom yrkesutbildningen

Den grundläggande yrkesutbildningen som förbereder för fristående examen och läroavtalsutbildningen har ytterligare stärkt sin ställning inom yrkesutbildningen. Hösten 2017 uppskattas 25 900 nya studerande inleda sina studier inom grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen, vilket är 5 % fler än år 2015. Antalet nya studerande inom läroavtalsutbildning är cirka 18 800, dvs. en ökning på 4 % jämfört med år 2015.

Det totala antalet studerande inom examensinriktad yrkesutbildning hösten 2017 är cirka 267 500, varav cirka 4 % (9 510 studerande) studerar inom den svenskspråkiga utbildningen. De uppskattade antalen är ungefär desamma som år 2015.

Inom yrkesutbildningen har 9 procent ett främmande språk som modersmål

Allt fler elever och studerande har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Inkommande läsår uppskattas andelen elever med ett främmande språk som modersmål stiga till 7 % inom den grundläggande utbildningen. År 2014 var andelen elever med ett främmande språk som modersmål 5,6 % av det totala antalet elever i grundskolan.

Andelen studerande med ett främmande språk som modersmål bedöms öka tydligt också inom yrkesutbildningen. År 2014 var andelen studerande med ett främmande språk som modersmål 7,3 % av det totala antalet yrkesstuderande, denna höst väntas andelen uppgå till 9 %.

Inom gymnasieutbildningen beräknas ökningen vara mindre markant. År 2014 var andelen studerande med ett främmande språk som modersmål 4,8 % av det totala antalet studerande. Hösten 2017 uppskattas deras andel vara 5,4 %.

Uppgifter om antal studerande och skolor läsåret 2017-2018 (på finska)

Ytterligare information:

Allmänbildande utbildning: Pirjo Karhu, tfn 029 533 1317 och Riikka Koivusalo, tfn 029 533 1190
Yrkesutbildning: Timo Kumpulainen, tfn 029 533 1109 och Marianne Portin, tfn 029 533 1178
vipunen.fi (Utbildningsförvaltningens statistiktjänst)

I de flesta kommunerna inleds skolåret nästa vecka och cirka 62 900 nya förstaklassister börjar sin skolgång. Inom den grundläggande utbildningen börjar cirka 60 000 elever i årskurs 7 och i gymnasiet inleder ca 35 300 studerande sina studier. Antalet nya studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen är ca 46 200, inom grundläggande utbildning som förbereder för fristående examen cirka 25 900 och inom yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning cirka 18 800.

 

FacebookTwitterYouTube