5.10.2016

Kostnaderna för undervisningsväsendet 2015

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 5.10.2016

Kostnaderna för gymnasieutbildningen låg i stort sett på samma nivå som året innan. För yrkesutbildningens del sjönk kostnaderna både inom läroanstalts- och läroavtalsutbildningen.

Kostnadsuppgifterna från 2015 som Utbildningsstyrelsen har sammanställt omfattar kostnaderna för gymnasieutbildning, yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning, läroavtalsutbildning, fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning samt museer, teatrar och orkestrar. Kostnadsuppgifterna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen publiceras i januari efter att kommunernas uppgifter blivit klara.

Kostnaderna för gymnasieutbildningen sjönk med 0,3 % jämfört med 2014. Kostnaderna per studerande ökade dock med 0,2 % jämfört med året innan. Den genomsnittliga kostnaden per studerande var 7 747 euro. Undervisningens andel av kostnaderna var 65,2 %.

I de privata gymnasierna var kostnaderna per studerande fortsättningsvis i snitt lägre (6 512 euro) än i de kommunala gymnasierna (7 864 euro). Dyrast var gymnasieutbildningen i universitetens övningsskolor (11 219 euro/studerande) och i de statliga gymnasierna (9 630 euro/studerande).

Enligt landskap var kostnaderna för gymnasieutbildningen högst i Lappland, Österbotten och Kajanaland och lägst i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

Inom den grundläggande yrkesutbildningen var kostnaderna i genomsnitt 11 503 euro per studerande. Jämfört med året innan minskade kostnaderna per enhet med 1,5 %. Undervisningens andel av driftskostnaderna var 56,6 %. Högst var driftskostnaderna per studerande i den förberedande och orienterande utbildningen inom den grundläggande yrkesutbildningen (16 759 €) och inom naturbruk och miljöområdet (15 160 €), och lägst inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (7 920 €).

Enligt landskap var driftskostnaderna för den grundläggande yrkesutbildningen högst i Egentliga Tavastland (13 593 €) och Södra Savolax (12 696 €) och lägst i Päijänne-Tavastland (9 237 €) och Mellersta Finland (9 372 €).

Inom läroavtalsutbildningen minskade antalet studerande inom grundläggande yrkesutbildning med 8,6 % medan antalet studerande inom yrkesinriktad tilläggsutbildning ökade med 6,2 %.

Inom den grundläggande yrkesutbildningen som genomförs som läroavtalsutbildning var kostnaderna 6 265 euro per studerande. Driftskostnaderna sjönk 2,4 % jämfört med föregående år. Dyrast var kostnaderna per studerande i Mellersta Österbotten (7 655 euro) och förmånligast i Päijänne-Tavastland (5 688 euro).

Inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen som genomförs som läroavtalsutbildning uppgick kostnaderna till 3 586 euro per studerande. Kostnaderna per enhet sjönk 2,2 % jämfört med föregående år. Dyrast var kostnaderna per studerande i Norra Karelen (4 382 euro) och förmånligast i Päijänne-Tavastland (2 788 euro).

Inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen som ordnas vid en läroanstalt var studerandeårsverkena 6 % färre än året innan. De totala kostnaderna för tilläggsutbildningen sjönk med 4,9 %. Inom den frivilliga yrkesinriktade tilläggsutbildningen uppgick kostnaderna till 8 836 euro per studerandeårsverke. Inom personalutbildningen var kostnaderna per studerandeårsverke 7 780 euro.

Kostnadsuppgifterna finns på Utbildningsstyrelsens webbplats

Ytterligare information:

Yrkesinriktad tilläggsutbildning, särskilda läroanstalter:
skolrådet, enhetschef Antti Markkanen, tfn 029 533 1423

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning, grundläggande konstundervisning, museer, teatrar och orkestrar:
skolrådet, enhetschef Antti Markkanen, tfn 029 533 1423

Gymnasieutbildning, fritt bildningsarbete:
specialsakkunnig Sirpa Kesti, tfn 029 533 1094

Grundläggande yrkesutbildning och läroavtalsutbildning:
specialsakkunnig Lea Juhola, tfn 029 533 130

Kostnaderna för gymnasieutbildningen låg i stort sett på samma nivå som året innan. För yrkesutbildningens del sjönk kostnaderna både inom läroanstalts- och läroavtalsutbildningen.

 

FacebookTwitterYouTube