7.6.2016

Maila Eichhorn får Cygnaeuspriset 2016 för utvecklandet av Suomi-koulut –Finlandsskolorna

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 7.6.2016

Utbildningsstyrelsens Cygnaeuspris 2016 har tilldelats Maila Eichhorn, som i 40 års tid har undervisat och skött administrativa uppgifter och sakkunniguppdrag i Finlandsskolorna.

Maila Eichhorn har under hela sin karriär varit en central utvecklare av Finlandsskolorna. Hon har i 20 års tid verkat som lärare i en Finlandsskola i Tyskland och från och med 1987 som grundare och ordförande i det pedagogiska rådet för Finlandsskolorna i Tyskland. Sedan 1985 har hon varit med och utvecklat den administrativa och pedagogiska kompetensen i Finlandsskolorna globalt.

Maila Eichhorn har också under 30 års tid haft utvecklingsuppdrag i Utbildningsstyrelsens och Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupper. På Undervisningsministeriets uppdrag kartlade hon 2004–2005 Finlandsskolornas verksamhetsförutsättningar och utvecklingsbehov. I samband med det ansågs det nödvändigt att grunda föreningen Suomi-koulujen Tuki ry, där Maila Eichhorn var ordförande från 2006 till 2015.

Maila Eichhorn har varit med och utvecklat läroplanerna för Finlandsskolorna i Tyskland och stött läroplansarbetet i Finlandsskolor på olika håll i världen. År 2013 blev hon medlem i Utbildningsstyrelsens arbetsgrupp som utarbetade den första rekommendationen om en läroplan för Finlandsskolorna.

Som ordförande för Suomi-koulujen Tuki ry har Maila Eichhorn främjat användningen av digitala verktyg. Hon har själv utarbetat och varit med och producerat ett tiotal publikationer som stödjer undervisningen i Finlandsskolorna.

Det finns i dag 135 Finlandsskolor i olika delar av världen. Skolorna har sammanlagt omkring 4200 elever.

Ytterligare information:
Undervisningsrådet Leena Nissilä, Utbildningsstyrelsen, tel. 029 533 1155
Maila Eichhorn, tel. 050 3412858

Utbildningsstyrelsens Cygnaeuspris 2016 har tilldelats Maila Eichhorn, som i 40 års tid har undervisat och skött administrativa uppgifter och sakkunniguppdrag i Finlandsskolorna.

 

FacebookTwitterYouTube