14.9.2017

Över 700 sakkunniga samlas för att diskutera barns och ungas välmående

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 14.9.2017

Den 14–15 september ordnas utbildningsevenemanget Hyvinvointiareena 2017 – Terveenä opintiellä i Mässcentret i Helsingfors. Evenemanget, som ordnas för första gången av Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL), samlar personer som arbetar inom området elevers och studerandes välmående vid allt från förskolor till högskolor. I fortsättningen kommer evenemanget att ordnas vartannat år.

Hyvinvointiareena är det största evenemanget för att främja barns och ungas välmående som ordnas på nationell nivå. Det nya evenemanget är en publikframgång: på plats finns sammanlagt 620 deltagare, 70 utbildare och 30 utställare, som erbjuds ett gemensamt forum för diskussion och lärande.

Diskussionerna kommer att handla om bland annat ojämlikhet mellan elever och studerande i ljuset av den senaste forskningen samt om de förändrade tjänsterna för barn och unga till följd av social- och hälsovårdsreformen. Barnen och de unga får sin röst hörd under beslutsfattarnas frågestund, där deras frågor besvaras av ministrarna Sanni Grahn-Laasonen och Annika Saarikko, barnombudsmannen Tuomas Kurttila samt Maria Kaisa Aula från regeringens spetsprojekt som gäller barn och familjer.

Vid evenemanget offentliggör THL resultaten från den senaste skolhälsoenkäten. I den omarbetade enkäten samlas för första gången uppgifter också om elever i årskurserna 4–5 och deras vårdnadshavare. Enligt resultaten från enkäten finns det skillnader i elevernas och de studerandes välmående på de olika skolstadierna. Levnadsvanorna bland barn och unga har utvecklats i en positiv riktning och allt fler unga använder inte rusmedel. Däremot är det oroande att över 40 procent av de unga som är placerade utanför hemmet, har en funktionsnedsättning eller är födda utomlands upplever s.k. diskriminerande mobbning.

Ytterligare information

Undervisningsråd Kristiina Laitinen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1244,

Den 14–15 september ordnas utbildningsevenemanget Hyvinvointiareena 2017 – Terveenä opintiellä i Mässcentret i Helsingfors. Evenemanget, som ordnas för första gången av Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL), samlar personer som arbetar inom området elevers och studerandes välmående vid allt från förskolor till högskolor.

 

FacebookTwitterYouTube