25.11.2016

Resultaten i höstens gemensamma ansökan till högskolor

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 24.11.2016

I högskolornas gemensamma ansökan hösten 2016 fanns cirka 26 400 sökande, varav 23 procent fick en studieplats (6 062 godkända). Huvuddelen av de 200 utbildningarna som ingick i den gemensamma ansökan var till yrkeshögskolorna.

Av de godkända antogs 98 procent (5 928 sökande) till yrkeshögskolorna och 2 procent till universiteten (135 godkända). Av universitetsutbildningarna som ingick i den gemensamma ansökan var största delen till studier som enbart leder till högre högskoleexamen.

Flest nybörjarplatser fanns på social-, hälso- och idrottsbranschen i yrkeshögskolorna, där 53 procent av de sökande blev antagna. Av både sökande och antagna var dryga 80 procent förstagångssökande.

Alla sökande får ett resultatbrev, i vilken antagningssituationen för den sökandes alla ansökningsmål framkommer. De sökande som nu har blivit godkända skall ta emot studieplatsen senast på fredagen den 9 december kl. 15. Från en reservplats kan man bli godkänd fram till den 19 december kl. 15.

Högskolorna kan 28.11. - 22.12. arrangera tilläggsansökningar till de studieplatser som i den gemensamma ansökan förblev obesatta. Högskolorna publicerar de utbildningar som ingår i tilläggsansökningarna i Studieinfo samt på sina egna webbsidor. Även till de utbildningar som ingår i tilläggsansökningarna söks via Studieinfo.

Antalet sökande samt antalet godkända i gemensam ansökan till högskolorna
på hösten 2015 samt hösten 2016 högskolevis
2016 2015
Högskola Sökande Godkända Sökande Godkända
Centria-ammattikorkeakoulu 794 225 435 98
Diakonia-ammattikorkeakoulu 3 327 312 3 730 305
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 3 486 567 4 128 548
Helsingin yliopisto 56 9 199 35
Humanistinen ammattikorkeakoulu 78 13 79 13
Hämeen ammattikorkeakoulu 927 140 1 781 166
Itä-Suomen yliopisto 34 12 95 18
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 523 120 1 629 107
Jyväskylän yliopisto 268 63 626 134
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2 845 547
Kajaanin ammattikorkeakoulu 385 78 625 71
Karelia-ammattikorkeakoulu 870 109 1 120 151
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1 762 270
Lahden ammattikorkeakoulu 2 943 229 2 728 190
Lapin ammattikorkeakoulu 1 144 271 1 437 269
Laurea-ammattikorkeakoulu 7 886 839 7 832 859
Metropolia Ammattikorkeakoulu 8 862 704 8 540 740
Mikkelin ammattikorkeakoulu 2 433 468
Oulun ammattikorkeakoulu 467 91 850 126
Saimaan ammattikorkeakoulu 1 541 190 1 697 190
Satakunnan ammattikorkeakoulu 786 149 1 063 139
Savonia-ammattikorkeakoulu 1 684 288 1 979 366
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1 603 223 1 625 233
Tampereen ammattikorkeakoulu 2 910 416 2 926 352
Turun ammattikorkeakoulu 3 083 410 2 477 241
Vaasan ammattikorkeakoulu 555 57 533 65
Åbo Akademi 12 4
Vaasan yliopisto 572 47 952 67
Sammanlagt 26 359 6 062 28 286 6 221

Ytterligare information vid Utbildningsstyrelsen:
Specialsakkunnig Merja Väistö tel. 029 533 1386,
Specialsakkunnig Pirjo Karhu tel. 029 533 1317,

I högskolornas gemensamma ansökan hösten 2016 fanns cirka 26 400 sökande, varav 23 procent fick en studieplats (6 062 godkända). Huvuddelen av de 200 utbildningarna som ingick i den gemensamma ansökan var till yrkeshögskolorna.

 

FacebookTwitterYouTube