25.5.2016

Skolarbetet avslutas den 4 juni

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 25.5.2016

Läsåret 2015–2016 avslutas lördagen den 4 juni i grundskolorna och gymnasierna. I vår får 58 000 ungdomar avgångsbetyg från grundskolan och 27 015 studenter utexamineras.

Också i yrkesläroanstalterna avslutas läsåret vecka 22. Sammanlagt 73 100 studerande får en yrkesexamen.

Av dem har 60 000 avlagt sin examen vid en läroanstalt och 13 100 inom läroavtalsutbildning. Bland alla som utexamineras från yrkesutbildningen har 55 000 avlagt en yrkesinriktad grundexamen, 13 000 en yrkesexamen och 5 100 en specialyrkesexamen.

Antalet svenskspråkiga som avslutar grundskolan är 3 500 och antalet svenskspråkiga studenter 2 033. Sammanlagt 2 240 svenskspråkiga studerande avslutar sin yrkesutbildning vid en läroanstalt och 650 inom läroavtalsutbildning. Siffrorna inkluderar även skolorna och läroanstalterna på Åland.

Det nya läsåret 2016–2017 inleds 9.8. - 13.8. i den grundläggande utbildningen och gymnasierna. Enligt Utbildningsstyrelsens beräkning börjar i höst 61 500 elever i årskurs ett, av dem är 3 900 svenskspråkiga.

Skolornas arbetstider och lov under läsåret 2016-2017

(Källor: Statistikcentralen, Vipunen – utbildningsförvaltningens statistiktjänst, Studentexamensnämnden)

Tilläggsuppgifter av Utbildningsstyrelsen:
Allmänbildande utbildning: Markku Hartonen, tel. 029 533 1359
Yrkesutbildning: Timo Kumpulainen, tel. 029 533 1109 och Marianne Portin, tel. 029 533 1178

Läsåret 2015–2016 avslutas lördagen den 4 juni i grundskolorna och gymnasierna. I vår får 58 000 ungdomar avgångsbetyg från grundskolan och 27 015 studenter utexamineras.

 

FacebookTwitterYouTube