6.9.2017

Småbarnspedagogiken firas på olika håll i Finland

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 5.9.2017

Småbarnspedagogiken firas på olika håll i FinlandDe nya lokala planerna för småbarnspedagogik togs i bruk i början av augusti. Planerna firas med en egen dag tisdagen 5.9. På olika håll i Finland ordnas evenemang där man presenterar de lokala planerna och tar upp de frågor som betonas i den finländska småbarnspedagogiken.

Dagen firas för att lyfta fram småbarnspedagogikens betydelse och det viktiga arbete som utförs varje dag i vårt land. I Vasa deltar man i evenemanget genom att barnen får fria händer att planera och genomföra en ny lärmiljö. I Pargas uppmärksammas dagen med att alla verksamheter har öppet hus för intresserade. I Borgå firas dagen med ett evenemang i Stadsparken, där barnen och personalen deltar med lek och sång. Det här är endast några exempel på hur man firar dagen i olika regioner och kommuner. Stämningarna från dagen kan följas och delas i de sociala medierna med hashtaggen #smapeddagen #vasuistavauhtia.

Planerna konkretiseras i vardagen

Dagen till ära besökte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen daghemmet Merirasti i Helsingfors.

– Småbarnspedagogiken är nu en allt väsentligare del av barnets utveckling och lärstig. Utbildningsstyrelsens grunder för planen för småbarnspedagogik utgör ramarna för verksamheten. I de lokala planerna betonas de egna prioriteringarna. Planerna blir verklighet i den dagliga verksamheten på daghemmen. Därför är det fint att få bekanta sig med den nya småbarnspedagogiken under ledning av just barnen och personalen, konstaterade Heinonen.

Gun Oker-Blom, direktör för Utbildningsstyrelsens avdelning för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, har besökt daghemmet Pilten på Degerö i Helsingfors. Under besöket betonade hon småbarnspedagogikens centrala betydelse bland annat som kreativ lärmiljö. Daghemsföreståndaren Dan Engström berättade att både delaktighet och vardagsrörelse utgör centrala områden som personalen jobbar med just nu. Engström betonade betydelsen av en målinriktad och mångsidig verksamhet i vardagen som ger barnet en god grund för sitt växande och lärande.

– Vi lyssnar på barnen och föräldrarna och gör dem delaktiga, men det är vi som har det pedagogiska ansvaret för verksamheten, konstaterade dagvårdschefen Nina Fabricius.

Ytterligare information

specialsakkunnig Charlotta Rehn, svenskspråkig småbarnspedagogik, tfn 029 533 1231,
specialsakkunnig Kirsi Tarkka, finskspråkig småbarnspedagogik, tfn 029 533 1527,

De nya lokala planerna för småbarnspedagogik togs i bruk i början av augusti. Planerna firas med en egen dag tisdagen 5.9. På olika håll i Finland ordnas evenemang där man presenterar de lokala planerna och tar upp de frågor som betonas i den finländska småbarnspedagogiken.

 

FacebookTwitterYouTube