8.8.2016

Studieplats för 97 % av sökande som avslutat grundskolan

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 5.8.2016

Kuva: Hanna AnttilaAv dem som sökt i gemensam ansökan och som i vår gick ut grundskolan har cirka 97 % fått en studieplats antingen i yrkesutbildning, gymnasium eller i en förberedande utbildning.

Av niondeklassisterna sökte 99,1 % under våren och sommaren till yrkesutbildning, gymnasium, specialundervisning eller till en förberedande utbildning. En del av dem som inte har sökt eller de som inte har fått en studieplats, har sökt till utbildningar utanför gemensam ansökan, t.ex. till folkhögskolornas linjer.

Antagna studerande till tionde klasser, handledande utbildningar för grundläggande yrkesutbildning och utbildningar som förbereder invandrare för gymnasieutbildning

Ansökan till förberedande utbildningar efter grundskolan ordnades 24.5–26.7. Det fanns cirka 5 870 nybörjarplatser i ansökan, som inbegrep tionde klassen, handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning och förberedande utbildning för gymnasieutbildning för invandrare och personer med ett främmande språk. Antalet sökande var 5 660 (ca 5 900 sökande ifjol). Antalet som fick en studieplats var 3 660. En del av dem som nu blev utan studieplats har redan fått en studieplats i vårens gemensamma ansökan eller via olika tilläggsansökningar under sommaren.

Sökande (i första hand) Antagna till finskspråkig Antagna till svenskspråkig
Tionde klassen (påbyggnadsundervisning) 1327 987 41
Handledande utbildning för grundläggande yrkesutb. (VALMA) 4102 2430 51
Förberedande utbildning för invandrare och personer med ett främmande språk (LUVA) 233 149 Inga utbildningar i ansökan

Det finns ännu chans till studieplats

Läroanstalterna ger ut resultaten för den förberedande utbildningen från och med 5.8. De som antas ska så snart som möjligt ta emot sin studieplats, men senast 19.8. Om en del av de antagna inte tar emot sin studieplats, kan sökande som nu finns på reservplats antas till studieplatser som blir lediga. Det finns för närvarande många utbildningar med lediga studieplatser, både inom yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildningar. Lediga studieplatser hittas i Studieinfo.fi, där också ansökningsblanketten fylls i.

Mera information

producent Regina Westermark, tfn 029 533 1289

Av dem som sökt i gemensam ansökan och som i vår gick ut grundskolan har cirka 97 % fått en studieplats antingen i yrkesutbildning, gymnasium eller i en förberedande utbildning.

 

FacebookTwitterYouTube