10.8.2017

Studieplats för omkring 99 procent av sökande som avslutat grundskolan

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 10.8.2017

I hela landet sökte 98,7 procent av grundskolans niondeklassister under våren och sommaren till yrkesutbildning, gymnasium, specialundervisning eller till en förberedande utbildning. Av dem som i vår gick ut grundskolan har 98,7 procent fått en studieplats via de egentliga ansökningarna eller via tilläggsansökningar.

En del av dem som inte har sökt eller de som inte har fått en studieplats, har sökt till utbildningar utanför gemensam ansökan, till exempel till folkhögskolornas linjer. Dessutom kan det ännu uppstå nya lediga studieplatser i och med att reservplatser har blivit lediga.

Antagna studerande till tionde klasser, handledande utbildningar och utbildningar som förbereder för gymnasieutbildning

Ansökan till förberedande utbildningar efter grundskolan gick ut 25.7. I ansökan ingick 5 360 nybörjarplatser inom tionde klassen, handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning och förberedande utbildning för gymnasieutbildning för invandrare och personer med ett främmande språk.

Det totala antalet sökande var 5 400 och cirka 3 600 fick en studieplats. I fjol var det totala antalet sökande 5 660. En del av dem som blev utan studieplats i denna ansökan har redan fått en studieplats i yrkesutbildning eller gymnasieutbildning.

Till svenskspråkig förberedande utbildning fanns cirka 170 sökande, varav cirka 60 sökte till tionde klassen och cirka 110 till utbildning som handleder för yrkesutbildning. Utbildningen som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning hade ett par sökande.

Sökande (i första hand) Antagna till finskspråkig Antagna till svenskspråkig
Tionde klassen (påbyggnadsundervisning) 1 460
(sv 63)
960 55
Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (VALMA) 3 680
(sv 108)
2 480 70
Förberedande utbildning för invandrare och personer med ett främmande språk (LUVA) 260
(sv 2)
160 2

De som antas ska så snart som möjligt ta emot sin studieplats, men senast 18.8. Om en del av de antagna inte tar emot sin studieplats, kan sökande som nu finns på reservplats antas till studieplatser som blir lediga.

Många lediga studieplatser kvar

Det finns för närvarande många utbildningar med lediga studieplatser, både inom yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildningar. Lediga studieplatser hittas i Studieinfo.fi, där också ansökningsblanketten fylls i.

Mera information

Producent Regina Westermark, tfn 029 533 1289,

I hela landet sökte 98,7 procent av grundskolans niondeklassister under våren och sommaren till yrkesutbildning, gymnasium, specialundervisning eller till en förberedande utbildning. Av dem som i vår gick ut grundskolan har 98,7 procent fått en studieplats via de egentliga ansökningarna eller via tilläggsansökningar.

 

FacebookTwitterYouTube