16.3.2017

Totalt 73 500 sökande i gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 16.3.2017

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning avslutades 14.3. Denna vår sökte cirka 73 500 till yrkesutbildning eller gymnasieutbildning via gemensam ansökan. Antalet sökande minskade med ca 2 900 sökande jämfört med ifjol.

Antalet nybörjarplatser i gemensam ansökan var 81 600. Till svenskspråkig utbildning sökte sammanlagt cirka 3 385 sökande, vilket är ungefär detsamma som i fjol.

Antalet sökande till yrkesutbildning har minskat

Under de senaste åren har antalet sökande till yrkesutbildning minskat medan antalet till gymnasieutbildning har ökat. I vårens gemensamma ansökan sökte cirka 54 % till yrkesutbildning och 46 % till gymnasieutbildning. Motsvarande procenter för föregående vår var 56 % till yrkesutbildning och 44 % till gymnasieutbildning. Antalet grundskoleelever i gemensam ansökan var i hela landet cirka 56 300.

Inom svenskspråkig utbildning var andelen sökande till yrkesutbildning 37 % (ifjol 41%) och till gymnasieutbildning 63 % (ifjol 59%).

Antalet förstahandssökande till yrkesutbildningen var cirka 39 700, vilket är 3 360 färre än ifjol. Till svenskspråkig yrkesutbildning sökte 1 245, vilket är cirka 145 färre än ifjol. Inom yrkesutbildningen finns 43 900 nybörjarplatser, varav cirka 1 900 inom svenskspråkig yrkesutbildning.

Det finns i hela landet 37 750 gymnasieplatser, varav cirka 2 700 inom svenskspråkig utbildning. Till gymnasierna sökte i vår totalt 33 750 unga, vilket är 400 flera än ifjol. Till svenskspråkig gymnasieutbildning sökte 2 140, vilket är omkring 150 flera än ifjol.

De populäraste branscherna inom yrkesutbildningen är konstanta

Nybörjarplatserna inom yrkesutbildningen riktas huvudsakligen till sökande som fullgjort grundläggande utbildning. Antalet sökande till grundskolebaserad yrkesutbildning var 35 350. För dem som genomfört gymnasiets lärokurs finns 6 300 nybörjarplatser och antalet sökande var cirka 4 350.

En del branscher är mera populära än andra och samma popularitet håller i sig från år till år. Den mest populära är social- och hälsovårdsbranschen med 5 710 sökande. Därefter kommer fordons- och transportteknik med 4 520 sökande, företagsekonomi och handel med 4 260 sökande, arkitektur och byggande med 3 510 sökande, el- och automationsteknik med 2 700 sökande, skönhetsbranschen med 2 380 sökande och inkvarterings- och kosthållsbranschen med 2 150 sökande.

Inträdes- och lämplighetsproven i april-maj, antagningsresultaten i juni

Läroanstalterna ordnar 6.4 ett riksomfattande språkprov till yrkesutbildning. Sökanden får en kallelse till språkprov om hens modersmål är ett annat än utbildningens undervisningsspråk och hen inte har kunnat visa sina språkkunskaper på annat sätt. Läroanstalterna kan dessutom ordna inträdes- och lämplighetsprov. Sökande kallas till proven i slutet av april. Inträdes- och lämplighetsproven ordnas under april och maj. Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten tidigast 15.6. De som antagits ska senast 29.6 ta emot studieplatsen.

Andra utbildningsalternativ utöver gemensam ansökan

Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning inleddes 15.3 och avslutas 5.4. I denna ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina som ordnas som specialundervisning, utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning som ges som specialundervisning (VALMAsp) och utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).

Till olika förberedande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning (LUVA)) söker man via Studieinfo 23.5 – 25.7. Ansökan till folkhögskolornas utbildningar inom fritt bildningsarbete görs direkt till folkhögskolorna med varierande ansökningstider.

Mera information:
Sakkunnig Christian Seger, tfn 029 533 1324

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning avslutades 14.3. Denna vår sökte cirka 73 500 till yrkesutbildning eller gymnasieutbildning via gemensam ansökan. Antalet sökande minskade med ca 2 900 sökande jämfört med ifjol.

 

FacebookTwitterYouTube