16.4.2015

Vinnarna i finländska eTwinningtävlingen 2014 prisbelönades

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 16.4.2015

eTwinning är ett EU-finansierad webbcommunity, som skapar möjligheter för europeiska skolor att samarbeta digitalt i projekt. eTwinning har över 300 000 registrerade användare på olika håll i Europa.

Varje år arrangeras både en europeisk tävling och en finländsk tävling där de bästa eTwinningprojekten prisbelönas. Vinnaren i årets finländska tävling är Ritva Metso i Kärpäsen peruskoulu i Lahtis. På andra plats kom Sirpa Lähteenmäki i Vuorentaustan koulu i Ylöjärvi.

Målet med Ritva Metsos lågstadieprojekt Let´s Speak Music var att främja kulturell medvetenhet, färdigheten att uttrycka sig själv, ge respons och utvärdera sitt eget arbete. Eleverna jobbade i grupper och skapade tillsammans musik som de delade med partnerländernas elever. Samtidigt kommunicerade och samarbetade grupperna över landsgränserna och utvecklade omärkt sina färdigheter i lärostoffet. I detta projekt arbetade eleverna mycket mångsidigt; t.ex. individuellt, i internationella par och tillsammans med hela klassen. Det centrala i projektet handlade om att diskutera kring de känslor som musiken väcker.

Eleverna använde även digitala verktyg på ett mångsidigt sätt; eTwinnings chatt, Skype, e-post, YouTube, Vimeo, Smilebox, iMovie, Windows Movie Maker, iMotion HD, Padlet, Survey Monkey, webbordböcker och olika bildbehandlingsprogram. Elevernas samarbetsfärdigheter utvecklades starkt när de konsekvent samarbetade med sina klasskamrater i hemlandet och i partnerländerna - och med lärarna. Eleverna utvärderade även varandras arbeten.

Let´s Speak Music integrerade läroämnena engelska, musik och geografi. En av projektets särskilda förtjänster är det täta och autentiska samarbetet över gränserna, speciellt vad gäller användningen av Padlet.

Några elevkommentarer: “I learnt that going to school can be fun.” “I learnt about different cultures and their habits.” “I learnt a lot of English and words in different languages.” “I learnt to use ICT.” “I learnt new songs and rhythms.”

I Sirpa Lähteenmäkis samarbete Digital Tales skapade, ljudsatte och bildsatte de finländska förstaklassarna sagor av olika slag. Exempelvis i berättelsen om renen Pablo som reste till Grekland valde eleverna noggrant vad renen skulle packa med sig från Finland: en bastu, blåbärssylt och ishockeyutrustning. Åtta teckningar skickades till den grekiska partner, utan att de visste något om sagans intrig. De grekiska eleverna skapade och ljudsatte sedan en egen berättelse på basis av teckningarna, och skickade sin version tillbaka till Finland. Allt som allt skapades fem berättelser på detta sätt.

I början av samarbetet presenterade barnen sig själva i serieformat och kompletterade sina presentationer med foton på sina favoritplatser i skolan. Av dessa gjordes en kort video.

Digitala arbetssätt ingår även i de yngre elevernas läroplan och i detta projekt användes IT på ett mångsidigt sätt med beaktande av elevernas ålder. Detta projekt gav barnen, och deras föräldrar som följde med projektet, ett internationellt tänk och stärkte barnens förmåga att jobba i par och i grupp och deras förmåga till förhandling och förmedling. På samma gång blev också Greklands geografi och grekiska sätt och vanor bekanta.

Mer info

eTwinning är ett program inom Erasmus +, finansierat av EU-kommissionen, som skapar möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Programmet startade år 2005 och blev snabbt populärt. Över 306 000 lärare från 140 000 skolor gått med i programmet och just nu pågår tiotusentals projekt, mellan minst två partnerskolor från två länder. I Finland har 3 900 lärare från 1 800 skolor registrerat sig i eTwinning.

eTwinningportalen

eTwinning är ett EU-finansierad webbcommunity, som skapar möjligheter för europeiska skolor att samarbeta digitalt i projekt. eTwinning har över 300 000 registrerade användare på olika håll i Europa.

 

FacebookTwitterYouTube