21.9.2016

Yrkesutbildningen söker sin roll inom innovationsverksamheten

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 21.9.2016

Yrkesutbildningen har inte en tydlig roll inom den regionala innovations- och produktutvecklingsverksamheten. Dess uppgift har främst varit att stödja och utveckla arbetslivet, producera högklassig yrkeskompetens och trygga tillgången till arbetskraft.

Detta framgår av Utbildningsstyrelsens nya lägesanalys, som granskar vilken roll och betydelse andra stadiets yrkesutbildning har i den regionala och lokala forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI).

I analysen granskas också undervisningspersonalens roll i främjandet av innovations- och produktutvecklingsverksamheten, samarbetet mellan yrkesutbildningen och högskolorna samt hur flexibla studie- och forskningsvägar utnyttjas med tanke på innovationer och produktutveckling.

Kontakterna till arbetslivet ökar

FUI-verksamheten har traditionellt uppfattats vara högskolornas uppgift. Resultaten från lägesanalysen visar ändå att yrkesutbildningens roll som en del av de regionala innovationssystemen och utvecklare av det regionala arbetslivet har stärkts.

Kontakterna till arbetslivet främjas genom att man utvecklar framförhållningen, ökar partnerskapen mellan utbildningsanordnare och företag samt utvecklar sätten att anordna utbildning och lärmiljöerna med utgångspunkt i arbetslivet.

Fostran till företagsamhet stöder innovationsverksamheten

Enligt resultaten från lägesanalysen har yrkesutbildningssektorn och arbetslivet ett nära samarbete på regional nivå. Arbetslivets behov beaktas i utvecklingen av samarbetsformer. Den grundläggande yrkesutbildningens roll i främjandet av kunskaper inom innovationsverksamhet och produktutveckling är däremot fortfarande vag till vissa delar.

I fråga om lärande på arbetsplatsen kommer inte innovations- och produktutvecklingsaspekten nämnvärt fram i praktiken. Däremot stöder ett aktivt främjande av fostran till företagsamhet och av företagarkompetens det regionala företagandet och innovationer inom affärsverksamheten. Synsättet att den studerande själv aktivt producerar kunskap och förståelse och inte är ett föremål för undervisning skapar också förutsättningar för en praktiskt inriktad innovationsverksamhet.

Publikation:
Ammatillinen koulutus ja innovaatio- ja tuotekehitystoiminta. Lägesöversikt september 2016. Rapporter och utredningar 2016:7. Utbildningsstyrelsen. Författare Laura Jauhola och Mia Toivanen.

FOTO: Utbildningsstyrelsen/Olli Häkämies

Mer information:
Projektchef Laura Jauhola, Owal Group Oy, tfn 050 443 1841, email: Undervisningsrådet Kari Nyyssölä, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 5333 1159, email:

Yrkesutbildningen har inte en tydlig roll inom den regionala innovations- och produktutvecklingsverksamheten. Dess uppgift har främst varit att stödja och utveckla arbetslivet, producera högklassig yrkeskompetens och trygga tillgången till arbetskraft.

 

FacebookTwitterYouTube