Aktuellt

 • 22.5.2018Meddelande

  Hälften av högskolornas utländska examensstuderande planerar att stanna i Finland

  Hälften av de utlänningar som studerar för examen vid finländska universitet och yrkeshögskolor planerar att stanna i Finland efter att de slutfört studierna, visar International Student Barometer.

 • 22.5.2018Webbnyhet

  Visioner och riktlinjer för högskolornas internationalisering diskuterades i Jyväskylä

  400 sakkunniga inom internationella ärenden samlades på vårdagarna för högskolornas internationella ärenden. – Internationalisering främjar kunnandet och skapar bättre förutsättningar för de studerande att svara på globala utmaningar och klara sig på dagens arbetsmarknad, betonade generaldirektör Olli-Pekka Heinonen i sitt öppningstal.

 • 18.5.2018Blogg

  Fenomenbaserad prognostisering

  Kari NyyssöläHur hör en bokföringsrobot, Nordostkabeln och antalet medaljer i olympiska sommarspelen ihop? Egentligen inte alls – förutom i fråga om prognostisering. Genom dessa företeelser kan vi nämligen uppfatta den värld som vi kanske håller på att gå över till. Läs mer

 • 17.5.2018Webbnyhet

  Europeiskt kulturarvspris till projektet Kulturvolten

  Europeiska kommissionen och Europa Nostra publicerade den 15 maj vinnarna av EU:s och Europa Nostras kulturarvspris 2018. Bland årets vinnare finns det finländska projektet Kulturvolten, som har främjat utarbetandet av planer för kulturfostran i kommunerna.

 • 15.5.2018Webbnyhet

  Månadens statistik: Största delen av de grundskoleelever som behöver särskilt stöd är pojkar ─ allt färre studerar i specialskola

  Under 2016 fanns det totalt 41 000 grundskoleelever som behöver särskilt stöd i Finland. Av dessa var hela 28 900 pojkar. Situationen är liknande i de övriga europeiska länderna. Antalet elever som studerar vid specialskolor har sjunkit under de senaste åren, men i en internationell jämförelse hör Finland inte till de ledande länderna där elever som behöver särskilt stöd placeras i grupper för allmän undervisning.

 • 15.5.2018Webbnyhet

  Finländska 18-åringar har möjlighet att få en gratis resebiljett till Europa

  Europaparlamentet har beslutat att finansiera en interrailresa för 15 000 ungdomar i sommar med initiativet #DiscoverEU. Europeiska unionen vill föra samman olika nationaliteter att lära sig om EU genom egna erfarenheter.

 • 15.5.2018Meddelande

  TEAviisari: Grundskolornas verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande har utvecklats i god riktning

  Under läsåret 2016–2017 har verksamhet som främjar välbefinnande, hälsa och gemenskap i grundskolorna utvecklats på många sätt i positiv riktning. Elevernas delaktighet och tillgången till elevvårdstjänster i skolorna har förbättrats. Verksamhet som främjar fysisk aktivitet under skoldagen har blivit vanligare och elever uppmuntras att röra på sig i skolarbetet.

 • 14.5.2018Blogg

  En stark småbarnspedagogik bidrar till barnets bästa

  Kirsi Tarkka ja Kati CostianderDet som är betydelsefullt för barnet sker här och nu. Det vi gör i dag påverkar barnets liv också i framtiden. Reformen av lagen om småbarnspedagogik framskrider snabbt och riktlinjerna för utvecklingen börjar bli tydliga. Regeringens proposition till ny lag om småbarnspedagogik stärker fokuset på barnets bästa i allt större utsträckning. Men hur försäkrar man sig om den lilla människans bästa såväl i beslutsfattandet som i den dagliga verksamheten? Svaren är inte alltid entydiga eller enkla. Läs mer

 • 11.5.2018Webbnyhet

  De flesta studerandena inom yrkesutbildning är nöjda med sina påverkansmöjligheter i studierna

  Den nya utredningen Osallisena opinnoissa (Delaktig i studierna) visar att atmosfären inom yrkesutbildning i huvudsak stöder delaktighet. Det finns ändå mycket utrymme för utveckling innan studerandena har lika möjligheter att påverka sina studier.

 • 7.5.2018Webbnyhet

  Användning av internetmaterial i undervisningen har ökat

  Användningen av material som finns på internet har ökat avsevärt i undervisningen. Detta kom fram i breda utredningar om användningen av verk som Kopiosto och Utbildningsstyrelsen lät utföra år 2017.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube