RSS-flöden

Nyheterna på oph.fi kan beställas som RSS-flöden direkt till datorn. RSS-tjänsten innehåller nyhetsrubriken, ingresstexten och en länk till nyheten på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Aktuellt

http://www.oph.fi/RSS/sv/101/0/aktuellt
RSS-flödet innehåller nyheter från Oph.fis startsida.

Ansökningstider

http://www.oph.fi/RSS/sv/103/0/finansiering/statsunderstod
RSS-flödet innehåller aktuell information om ansökningstiderna för statsunderstöd och utbildningar.

RSS-flöde enligt skolstadium (på finska)

Grundläggande utbildning
http://www.oph.fi/RSS/fi/103/0/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus

Gymnasiet
http://www.oph.fi/RSS/fi/103/0/koulutus_ja_tutkinnot/lukiokoulutus

RSS-flöde enligt webbsida

Det finns möjlighet att beställa RSS-flöde från flera andra sidor på webbplatsen oph.fi genom att klicka på knappen som syns i webbläsarens verktygsfält: