Webbnyheter

 • 20.9.2018

  Hur påverkar digitaliseringen behoven av kunnande och utbildning?

  På workshopparna inom prognostiseringsforumet för kunnande diskuterar sakkunniga inom olika områden hur digitalisering, produktionsnätverk och andra fenomen inom arbetslivet påverkar vilket kunnande och vilken utbildning som behövs i framtiden. Resultaten utgör en grund för prognostisering av behov av kunnande och utbildning.

 • 18.9.2018

  Världens största föräldrakväll än en gång – Anmäl din skola att delta i den riksomfattande diskussionen för föräldrar

  Föräldrarnas roll i barnens skolgång är viktig. Hur kunde skolan erbjuda föräldrarna möjligheten att vara aktiva i sina barns skolvardag? Hur kan föräldrarna på bästa sätt stödja sina barn i skolgången? Delta i den riksomfattande diskussionen som möjliggör dialogen mellan föräldrar i Finland måndagen den 12 november 2018. kl. 18-19.30.

 • 11.9.2018

  OECD-jämförelse: Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar individens utbildningsväg starkt även i Finland

  Föräldrarnas utbildning, kön, invandrarbakgrund och födelseland har en stark inverkan på individens utbildningsväg och sysselsättning, visar OECD:s färska utredning Education at a glance.

 • 3.9.2018

  Utbildningsexporten till Taiwan får ett uppsving

  "Det välfungerande finländska utbildningssystemet, lärarnas kompetens och utbildningsinnovationer som utnyttjar teknologi är intressanta i Taiwan”, berättar programledare Lauri Tuomi vid tillväxtprogrammet för utbildningsexport Education Finland.

 • 3.9.2018

  Rådgivningstjänsten om stöd för lärande öppnas

  Har du frågor om stöd för lärande och skolgång? Funderar du över trestegsstödet? Utbildningsstyrelsen och Valteri center för lärande och kompetens har i samarbete skapat en tjänst som erbjuder ledningen och personalen inom den grundläggande utbildningen samt vårdnadshavare information och råd i frågor som gäller stöd för lärande.

 • 3.9.2018

  Programmet Den digitala tidens kompetenser startar – 7 miljoner att söka till utbildningar

  Undervisnings- och kulturministeriet har startat programmet Den digitala tidens kompetenser, med målsättningen att stärka vuxnas digitala färdigheter och svaga grundläggande färdigheter. Genom att utöka lättillgänglig utbildning vill man förebygga ojämlikhet, ge positiva inlärningsupplevelser och stärka de medborgarfärdigheter som behövs i dagens samhälle. Folkhögskolor, medborgarinstitut och andra läroanstalter inom den fria bildningen kan söka finansiering för kurser och utbildning med låg tröskel, där man till exempel fokuserar på multilitteracitet och användning av digital teknologi. Understödsansökan på 7 miljoner euro öppnades vid Utbildningsstyrelsen på måndag.

 • 31.8.2018

  Finländska skolor kandidater för europeiskt idrottspris

  Tre finländska skolor är kandidater för Europeiska kommissionens #BeActive-pris. Kandidaterna är skolorna Jyrängön koulu i Heinola, Minna Canthin koulu i Polvijärvi samt Onkilahden yhtenäiskoulu i Vasa.

 • 29.8.2018

  Grunderna för planen för småbarnspedagogik revideras under hösten

  Utbildningsstyrelsen reviderar Grunderna för planen för småbarnspedagogik under år 2018. Den nya lagen om småbarnspedagogik som träder i kraft 1.9.2018 medför förändringar i grunderna. Det utarbetas även material som stöd för förebyggande av mobbning samt för familjedagvården och skiftomsorgen.

 • 28.8.2018

  Problem i utbetalningen av statsunderstöden för att främja likvärdighet

  Statsunderstöd som Utbildningsstyrelsen beviljat har gått till fel konton. Problemen gäller utbetalningen av statens specialunderstöd för åtgärder som främjar likvärdighet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet utreder felet. Om ni märker att understödet gått till fel konto och banken inte tar kontakt med er under början av veckan, ber vi er kontakta banken.

 • 22.8.2018

  Gemensamt ansvar och praktiska inlärningsupplevelser – Europeiska solidaritetskåren i gång på allvar

  Det nya EU-programmet som startar i höst, Europeiska solidaritetskåren, öppnar upp möjligheter till volontärarbete, solidaritetsprojekt och arbets- eller praktikplatser för unga. För organisationer ger solidaritetskåren möjlighet till internationalisering och förverkligande av samhällsansvar.

Visa alla

 

FacebookTwitterYouTube