11.12.2018

40 nomineringar till #Nyayrkesutbildningen-priset

Webbnyhet

Vi samlade tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet förslag på vem som borde belönas med #Nyayrkesutbildningen-priset. Med priset vill vi lyfta fram och belöna lärare och studiehandledare som har gått in för att utveckla och förnya sitt eget arbete och utbildningsanordnarens verksamhet tillsammans med andra lärare, studerande och arbetslivet.

Under nomineringstiden fick vi in 40 goda förslag på lärare, lärarteam och studiehandledare, som genom sitt eget arbete omvandlar målen för reformen till vardaglig verksamhet i yrkesutbildningen. Förslagen kom från många olika håll av Finland.

Pristagarna väljs av en tävlingsjury som består av representanter för de studerande, arbetslivet och utbildningssektorn. Prisen delas ut på Educamässan fredagen den 25 januari 2018.

Läs mer

Nominera en lärare eller studiehandledare till #Nyayrkesutbildningen-priset

Med priset vill vi lyfta fram och belöna lärare och studiehandledare som har gått in för att utveckla och förnya sitt eget arbete och utbildningsanordnarens verksamhet tillsammans med andra lärare, studerande och arbetslivet.

 

FacebookTwitterYouTube