22.10.2018

4 miljoner att söka för ledning av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap inom yrkesutbildningen

Webbnyhet

Anordnarna av yrkesutbildning kan ansöka om statsunderstöd för projekt, där man utvecklar ledningen av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap på olika nivåer i organisationen. Med projekten utvecklar man utbildningsanordnarnas verksamhetskultur och söker efter verksamhetsmodeller som främjar hela landets yrkesutbildning. Understödet kan sökas fram till 21.11.2018.

Understödet beviljas till högst sex regionala nätverksprojekt. Nätverksprojekten sammanför utbildningsanordnare som befinner sig i olika skeden av utvecklingen. Centrala samarbetspartner är arbets- och näringslivet, studerande och tredje sektorn. I projekten betonas samarbete och peer-learning.

Därtill beviljas understöd för en samordning av helheten för de regionala nätverksprojekten. Som samordnare väljer man en utbildningsanordnare som leder, stöder och följer upp projektens verksamhet i samarbete med Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet. Samordnaren ansvarar också för informationsgången mellan projekten samt sprider och genomför verksamhetsmodeller, -sätt och verktyg för ledningskulturen tillsammans med projekten.

I projekten utvecklas ledningen på ett övergripande sätt för de organisationer som anordnar yrkesutbildning på alla nivåer – högsta ledningen, mellanlandningen och cheferna. Ledningen ska stöda personalen som arbetar med undervisning, handledning och stödtjänster i genomförandet av en kundorienterad utbildning och självledning. Av den anledningen utvecklas verksamhetssätten i projekten i samarbete med personalen.

Anordnarna av yrkesutbildning kan ansöka om understödet fram till 21.11.2018.

Mer information

Undervisningsrådet Marjatta Säisä, tfn 029 533 1439,
Enhetschef, undervisningsrådet Kati Lounema, tfn 029 533 1262,

Vid tekniska frågor, vänligen kontakta

Anordnarna av yrkesutbildning kan ansöka om statsunderstöd för projekt, där man utvecklar ledningen av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap på olika nivåer i organisationen. Med projekten utvecklar man utbildningsanordnarnas verksamhetskultur och söker efter verksamhetsmodeller som främjar hela landets yrkesutbildning. Understödet kan sökas fram till 21.11.2018.

 

FacebookTwitterYouTube