17.10.2017

7 miljoner euro för främjande av kompetensinriktningen inom yrkesutbildningen

Webbnyhet 17.10.2017

Utbildningsstyrelsen har öppnat en ansökan om statsunderstöd som ska stöda anordnarna inom yrkesutbildning att utveckla sin kompetensinriktade verksamhet och att dela med sig av goda verksamhetsmodeller med andra aktörer. Understödet utgör en del av stödet för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen. Ansökan är öppen till 10.11.2017.

Genom statsunderstödet vill man främja utvecklingen och en öppen delning av olika verksamhetsmodeller kring kompetensinriktning både inom utbildningsanordnarens egen organisation och mellan utbildningsanordnarna.

Ansökan är indelad i fyra olika teman:

  • hantering av kärnprocesserna i anordnandet av utbildning
  • förändringsledning
  • digitalisering som stöd för kompetensinriktning och kundorientering
  • samverkan, välbefinnande och främjande av delaktighet

Projekten genomförs i nätverk med utbildningsanordnare som befinner sig i olika skeden av utvecklingsarbetet. Målet är att utveckla en övergripande verksamhetskultur hos utbildningsanordnarna. Avsikten är att få till stånd permanenta funktionella och strukturella förändringar och förbättringar för alla anordnare av yrkesutbildning.

Med projektfinansieringen stöder man också olika innovativa försök i enlighet med målen för reformen inom alla teman i ansökan. Digitaliseringen utgör ett eget tema, men finns också genomgående med i alla teman.

Mer information

undervisningsråd Ingeborg Rask,
undervisningsråd Helena Öhman,

Utbildningsstyrelsen har öppnat en ansökan om statsunderstöd som ska stöda anordnarna inom yrkesutbildning att utveckla sin kompetensinriktade verksamhet och att dela med sig av goda verksamhetsmodeller med andra aktörer. Understödet utgör en del av stödet för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen. Ansökan är öppen till 10.11.2017.

 

FacebookTwitterYouTube