10.4.2017

Ansökan om fortbildning till stöd för Spetsprojektets språkundervisningsförsök

Webbnyhet 10.4.2017

Utbildningsstyrelsen öppnar ansökan om fortbildning till stöd för genomförandet av försöket med språk inom ramen för Spetsprojekt 1. Ansökan börjar 10.4.2017 och slutar 12.5.2017 kl. 16.15. Till stöd för fortbildningen reserveras 400 000 euro.

Utbildningsstyrelsen beviljade 6.3.2017 statens specialunderstöd till anordnare av grundläggande utbildning för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen. I understöd beviljades sammanlagt 4 014 000 euro till 96 anordnare av grundläggande utbildning, varav sju är svenskspråkiga.

Genom de beviljade statsunderstöden stöds försök där utbildningsanordnarna tidigarelägger undervisningen i A1- eller A2-språk samt projekt där olika språk införs i förskoleundervisningen eller småbarnspedagogiken. I försöken tas också språk som det för närvarande inte har varit möjligt att studera på orten eller i skolan in i språkprogrammen.

Den primära målgruppen för utbildningen är de lärare som ansvarar för de ovannämnda projekten.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer ett anslag på 4,5 miljoner euro till Utbildningsstyrelsens förfogande för försök med språk inom ramen för Spetsprojekt 1: programmet Den nya grundskolan. Av anslaget reserveras högst 400 000 euro för sådan fortbildning som avses i denna ansökan.

Ansökan börjar 10.4.2017 och slutar 12.5.2017 kl. 16.15. Ansökan ifylls i det digitala ansökningssystemet på adressen www.oph.fi >Finansiering >Statsunderstöd>Allmänbildande utbildning >Ansökningsblankett.

Ansökan ska vara lagrad i det digitala ansökningssystemet senast den dag då ansökningstiden går ut kl. 16.15, då ansökningsblanketten stängs.

Anvisningar för ansökan

Ytterligare information vid UBS:
undervisningsrådet Anu Halvari, tfn 029 533 1277
undervisningsrådet Annamari Kajasto, tfn 029 533 1596
undervisningsrådet Paula Mattila, tfn 029 533 1144
specialsakkunnig Pia Kola-Torvinen, tfn 029 533 1525 (småbarnspedagogik och förskoleundervisning)
undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523

Förfrågningar i första hand per e-post:

Utbildningsstyrelsen öppnar ansökan om fortbildning till stöd för genomförandet av försöket med språk inom ramen för Spetsprojekt 1. Ansökan börjar 10.4.2017 och slutar 12.5.2017 kl. 16.15. Till stöd för fortbildningen reserveras 400 000 euro.

 

FacebookTwitterYouTube