18.10.2016

Ansökan om statsunderstöd för programmet Den nya grundskolan har öppnat

Webbnyhet 17.10.2016

Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för att stödja utvecklings- och utbildningsverksamhet som baserar sig på ny pedagogik, nya lärmiljöer och de nya läroplansgrunderna.

Statsunderstöd beviljas för tutorlärarnas utbildning och kompetensutveckling och för tutorlärarnas verksamhet (ansökningstid 14.10–15.11.2016) samt för försöks-, utvecklings- och innovationsverksamhet (ansökningstid 14.10–30.11.2016).

I början av september offentliggjorde undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen programmet Den nya grundskolan, som genomförs som en del av statens spetsprojekt. I programmet anges tre mål för den nya grundskolan: den ska utgå från eleven, ha världens mest kompetenta lärare och en öppen verksamhetskultur som präglas av samhörighet.

Programmet Den nya grundskolan erbjuder alla grundskolor i Finland möjlighet att ha en tutorlärare. Med tutorlärare avses lärare som stöder andra lärare i arbetet med att förändra skolkulturen, genomföra ny pedagogik och utnyttja digitaliseringen på ett ändamålsenligt sätt. För att möjliggöra att det finns en tutorlärare i alla 2 500 grundskolor i Finland beviljas i år ca 7,5 miljoner euro i statsunderstöd och under hela regeringsperioden sammanlagt ca 23 miljoner euro. Målet är att få en tutorlärare per 220 elever. Med understödet, som betalas till utbildningsanordnaren, kan tutorläraren använda en del av sin arbetstid till att stödja förändringsarbetet i skolan. Utbildningsstyrelsen har fastställt tutorlärarutbildningens mål och innehåll. Man har redan tidigare prövat motsvarande modeller för tutorlärarverksamhet, och erfarenheterna har varit mycket positiva.

Utöver tutorlärarverksamheten har programmet Den nya grundskolan som mål att sätta fart på försöks-, utvecklings- och innovationsverksamheten i skolorna. Genom utvecklingsverksamheten kan skolorna pröva och utveckla nya lösningar och ny teknik i lärmiljöerna. De bästa erfarenheterna ska få en bred spridning till övriga skolor och avsikten är att stödja spridningen av god praxis senare med spetsprojektfinansiering. Verksamheten stöds nu med 8 miljoner euro och under hela regeringsperioden med ca 20 miljoner euro.

Programmet Den nya grundskolan stöds med 90 miljoner euro under tre års tid. I programmet anges tre mål för den nya grundskolan: den ska utgå från eleven, ha världens mest kompetenta lärare och en öppen verksamhetskultur som präglas av samhörighet.

Ansökningen

Läs mer om programmet Den nya grundskolan

Ytterligare information om ansökan om statsunderstöd:

Ansökningsgrupp 1 och 2: Tutorlärarnas utbildning och kompetensutveckling samt tutorlärarnas verksamhet
Anneli Rautiainen, anneli.rautiainen(at)oph.fi, tfn 029 533 1264
Aija Rinkinen, aija.rinkinen(at)oph.fi, tfn 029 533 1248
Elisa Helin, elisa.helin(at)oph.fi, tfn 029 533 1280

Ansökningsgrupp 3: Försöks-, utvecklings- och innovationsverksamhet
Heli Anttalainen, heli.anttalainen(at)oph.fi, tfn 029 533 1041
Juho Helminen, juho.helminen(at)oph.fi, tfn 029 533 1064
Kimmo Koskinen, kimmo.koskinen(at)oph.fi, tfn 029 533 1107
Reino Tapaninen, reino.tapaninen(at)oph.fi, tfn 029 533 1209
Jukka Tulivuori, jukka.tulivuori(at)oph.fi, tfn 029 533 1260

Ansökningsgrupperna 1–3, svenskspråkig utbildning
Kristian Smedlund, kristian.smedlund(at)oph.fi, tfn 029 533 1286

Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för att stödja utvecklings- och utbildningsverksamhet som baserar sig på ny pedagogik, nya lärmiljöer och de nya läroplansgrunderna.

 

FacebookTwitterYouTube