13.10.2017

Ansökan om statsunderstöd för utveckling av flexibel grundläggande utveckling

Webbnyhet 13.10.2017

Ansökan om statsunderstöd för utveckling av flexibel grundläggande utvecklingStatsunderstöd för utveckling av flexibel grundläggande utbildning (JOPO-verksamhet) kan sökas 13.10–13.11.2017. Med statsunderstöd som beviljas av Utbildningsstyrelsen understöds projekt som utvecklar verktyg att användas inom den flexibla grundläggande utbildningen för att stödja genomförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs, övergången till utbildning på andra stadiet och på sikt placering i arbetslivet.

Syftet med verksamheten inom den flexibla grundläggande utbildningen är att förebygga skolavbrott i årskurserna 7–9 genom att säkerställa att unga i övergångsskedet mellan högstadiet och andra stadiet har möjlighet att få extra stöd i sina studier.

Viktiga utvecklingsområden är yrkesövergripande arbete och nätverkssamarbete med aktörer i lärmiljöer utanför skolan, såsom verkstäder för unga och skolor på andra stadiet. Syftet är att förbättra de ungas möjligheter att få flexibla undervisningsarrangemang och stöd som passar just honom eller henne. Dessutom stöder projekten genomförandet av läroplansgrunderna genom att utveckla verksamhetskulturen, lärmiljön och arbetssätten samt personalens kompetens.

Utvecklingen av den flexibla grundläggande utbildningen hör till regeringens spetsprojekt 6, Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti, åtgärder för att motverka skolavbrott

Ansökningsmeddelandet och ansökningsblanketten finns på Utbildningsstyrelsens webbplats http://www.oph.fi/finansiering/statsunderstod

Ytterligare information

Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601
Undervisningsrådet Riia Palmqvist, tfn 029 533 1668
Ledande sakkunnig Nina Eskola, tfn 029 338 582

Statsunderstöd för utveckling av flexibel grundläggande utbildning (JOPO-verksamhet) kan sökas 13.10–13.11.2017. Med statsunderstöd som beviljas av Utbildningsstyrelsen understöds projekt som utvecklar verktyg att användas inom den flexibla grundläggande utbildningen för att stödja genomförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs, övergången till utbildning på andra stadiet och på sikt placering i arbetslivet.

 

FacebookTwitterYouTube